De koopkracht van Nederland

(een soort interactieve spreadsheet met een intelligent script en met gebruik making van applets)

In dit interactieve voorbeeld kun je de invloed van de loonsverhoging zien, per 'klasse', in centen of procenten, in relatie tot de totale loonsom, of wel de verdeling van de koopkracht, in Nederland. Let op: de zelfstandigen en de uitkeringsgerechtigden doen vooralsnog - hier - niet mee. Ook kinderen, zieken, en dergelijke niet. Maar ook het aandeel van de aandeelhouders op de koopkracht doet in dit kwalitatieve model voorlopig niet mee.

Let op: deze 'interactieve spreadsheet' en de sliders werken in procenten en nog in guldens. De absolute waarden zie je uiterst rechts van de betreffende slider staan.

De hogere klasse
% - aantal (N1): [personen]
% - maandsalaris (p1): [gulden]
De middenklasse
% - aantal (N2): [personen]
% - maandsalaris (p2): [gulden]
De lagere klasse
% - aantal (N3): [personen]
% - maandsalaris (p3): [gulden]

Hoog: Midden: Laag: [gulden]

Totaal: [gulden] [miljard]

Zie voor achtergronden van dit rekenmodel.
Enschede, 14 dec. 2000; updated jan, 29, 2003.