De casus medisch / simulatie / aderverkalking

Het onderwerp: aderverkalking.

De applet: Aorta

Jullie dienen deze applet in jullie werkstuk te implementeren.

Over het model, de wiskunde en de achtergronden van deze simulatie-applet heeft Rik Min heel veel materiaal. Jullie kunnen daar copieen van krijgen. Bel tsl. 3585 of kom naar kamer L219.

Aanvullende leerstof over zaken als aderverkalking, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, diagnose en therapie dienen jullie zelf zoeken.

Enschede, febr. 2003