De casus natuurkunde / warmtestroom / zonneboiler

Het onderwerp: natuurkunde en techniek.

De applet: ZONNEBOILER

Leerstof over natuurkunde, warmte en zonne-energie, svp zelf ook zoeken.

Over deze (kale) applet, welke in jullie werkstuk geimplementeerd dient te worden, is heel veel informatie berschikbaar. Over de (technische) inhoud en de (rekentechnische) achtergronden van het simulatie-model moet je bij Rik Min zijn, hij heeft veel toepasselijk materiaal.

Lijkt deze opdracht jullie wat? Maak met hem een afspraak. Hij is jullie projectleider en inhoudsdeskundige als je deze casus kiest.

Enschede, 29 okt 2001; updated sept. 2003.