Over salarissen en koopkracht gesproken

Deze casus gaat over geld, bedrijfspolitiek, loonpolitiek en over vakbondspolitiek.

Het script en de applet die hiervoor klaar liggen heet: KOOPKRACHT

Achtergrondmateriaal over zaken als lonen, loonsverhogingen, salaris en de hoogte daarvan svp zelf zoeken.

Over de (loontechnische) inhoud en (rekentechnische) achtergronden van het reken-model achter dit script, welke in jullie werkstuk geimplementeerd dient te worden, heeft Rik Min veel toepasselijk materiaal.

Lijkt deze opdracht jullie wat? Maak met hem een afspraak. Hij is jullie projectleider en inhoudsdeskundige als je deze casus kiest.

Enschede, 29 okt 2001; updated sept. 2003.