De casus politiek / script / expert systeem

Het onderwerp: politiek.

Het script: POLITICS

Leerstof over zaken als politieke issues, soorten politieke partijen en de kenmerkende verschillen daartussen svp zelf zoeken.

Het reken-model waarmee dit script rekent, is bij ons, door een aantal medewerkers en studenten ontwikkeld. Het is gebaseerd op kansrekening. Over de inhoud en de achtergronden van het expertsysteem 'POLITICS', welke in jullie werkstuk geimplementeerd dient te worden, heeft Rik Min heel veel materiaal. Over de (technische) inhoud en de (rekentechnische) achtergronden van het simulatie-model moet je bij Rik Min zijn, hij heeft veel toepasselijk materiaal.

Lijkt deze opdracht jullie wat? Maak met hem een afspraak. Hij is jullie projectleider en inhoudsdeskundige als je deze casus kiest.

Enschede, 29 okt 2001; updated sept. 2003.