De casus politiek en economie

Het onderwerp: politiek en economie

De applet: ECONOMIE

Leerstof over zaken als 'bruto nationaal product', salarispeil, rente en de werkloosheidcijfers daarvan en daarbij svp zelf zoeken.

Het wiskundige model waarmee deze applet rekent, is van prof. van Miltenburg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Over ditt simulatie-programma van de Nederlandse economie, 'ECONOMIE', zoals in jullie werkstuk geimplementeerd dient te worden, is heel veel informatie. Over de (technische) inhoud en de (rekentechnische) achtergronden van het simulatie-model moet je bij Rik Min zijn, hij heeft veel toepasselijk materiaal.

Lijkt deze opdracht jullie wat? Maak met hem een afspraak. Hij is jullie projectleider en inhoudsdeskundige als je deze casus kiest.

Enschede, 29 okt 2001; updated sept. 2003.