De opdracht

De opdrachten die ik begeleid, zijn opdrachten waarbij altijd een (klein) onderdeel gegeven is: een applet of een script. Je kunt kiezen uit een aantal van dergelijke casussen. In de uitvoering van de opdracht ben je echter vrij.

Inleiding

Een lerarenteam dat verantwoordelijk is voor een bepaald vak, op een VWO-school in de regio, heeft na lang zoeken, uiteindelijk een bepaald stukje software aangekocht: een interessante applet op een cd.rom. Om een indruk te geven: de kosten van dit stukje software kan wel Euro 89,= of Euro 649,= bedragen. Dat team wil dat prachtige onderdeel graag gebruiken in een groot aantal lessen en ten behoeve van meerdere groepen (c.q. meerdere klassen).

Dit losse product moet door jullie ingebed worden in de leerstof die de lerarengroep in de loop der tijd dat ze hun vak nu geven, op papier en in boeken, heeft verzameld. De groep leraren is zeer enthousiast teruggekomen van een congres op de Universiteit Twente over de mogelijkheden die het web heeft - naar horen zeggen - voor een echte integratie van die twee producten: leerstof en interactieve leermiddelen; inclusief allerlei soorten audiovisuele feedback. Eindelijk is er een medium - het wereldwijde web met de computerverbinding in de klas - waarbij leerlingen zelf bepaalde relaties tussen dingen ontdekkend kunnen leren; en kunnen ze zelf zien of ze bepaalde onderdelen van de stof goed hebben begrepen.

Dit soort educatieve software of multimediale omgevingen voor e-learning definieren wij (hier) als 'tweede orde courseware'. Dat TO daar goed in is, is de reden dat ze een dergelijke, unieke, web-site voor hun lessen en voor hun school - bij ons in dit vak - willen laten ontwikkelen: ontwerpen en produceren.

Onderwerpen

Jullie kunnen - dit studiejaar - kiezen uit de volgende onderwerpen:

Wij hebben over deze onderwerpen het een en ander verzameld. Ook jullie eigen ideeen, boeken en teksten aangaande de leerstof zijn welkom en noodzakelijk.

Hoe zien deze onderdelen eruit?

Jullie kunnen kiezen uit de volgende door ons en onze studenten ontwikkelde producten:

Wij noemen dit het 'hergebruiken' van producten.

Taak

Jullie taak is het ontwerpen en instrumenteren van een goed stukje tweede orde courseware. Het onderwerp dienen jullie per groep te kiezen op de eerste dag.

Je dient een volwaardig stuk educatieve software te ontwikkelen, te ontwerpen en te realiseren. In dit geval dus hogere orde courseware.

Aanpak

Jullie kunnen het makkelijkste op je eigen harde schijf, thuis of in het practicumlokaal werken. Soms moet je wat down-loaden en soms wat up-loaden van en naar de practicumgebieden van de gewone fileservers van TO.

Beoordeling

Je wordt beoordeeld op het feit dat je je materialen vlot bij elkaar kunt krijgen; goed overlegd met je 'opdrachtgever' (Rik Min) en de opdracht hebt gerealiseerd. Of je - derhalve - een goede probleemoplosser bent.

Eindresultaat publiceren op de web-server van TO

De docenten bepalen - als je werkstuk klaar is - wanneer en waar het werkstuk op de echte web-server van TO en van dit vak wordt gezet. De werkstukken zijn dan verder normaal via de home-page van dit vak te benaderen. Jullie kunnen dan alsnog elkaars werk bekijken en beoordelen.

Enschede, 22 okt. 2001; updated aug. 2003