Omgaan met video

De groepen van Piet Kommers (en Johan Jonker) dienen goede producten met goede video te maken en - als daar tijd voor is - iets van Media100 te kennen en te begrijpen.

De groepen van Rik Min dienen ook een video te maken (ook via Jan Oosterhuis en Johan Jonker) maar in mindere mate en minder diepgaand en hoeven niet perse met Media100 te werken, maar kunnen volstaan met QuickTime fragmenten te cutten en pasten.

Alle groepen kunnen en/of mogen gebruik maken van de technische faciliteiten van TO en de hulp van Jan Oosterhuis en de video-kennis van Jan Oosterhuis en/of Johan Jonker.

De 6 tot 9 groepen, die door ons op het eerste college zijn/worden geselecteerd voor een opdracht van Piet Kommers dus voor een opdracht met een accent op video, maken steeds zelf goede werkbare afspraken met Piet Kommers en/of Johan Jonker en/of Jan Oosterhuis. Per mail, mondeling in de zaal of via de telefoon.

De andere groepen maken - voor hun video - steeds afspraken met Rik Min en/of Johan Jonker en/of Jan Oosterhuis. Per mail, mondeling in de zaal of via de telefoon.

Technische gesproken bevindt zich een video altijd in een mov-file. Deze file dien je in de juiste directory te krijgen. (Dat kan en gaat meestal gewoon 'met de hand'.) In je web-pagina (in/met Fusion) moet je ook nog een handeling verrichten. Ben Reimerink en/of Jan Oosterhuis kunnen jullie precies vertellen hoe dat verder in zijn werk gaat.

Enschede, jan. 2003