Voorbeeld van een invul-formulier (studentenwerkstuk); door: N. Kreft & L. van Dijk (april 1999)
Rekenen met de
e u r o - - - e u r o - - - e u r o o - - - o r u e

Hier kun je guldens omrekenen in Euro's en omgekeerd.

is
euro
is