Studiehandleiding 2: de stof

het boek
de colleges
de overige lesmaterialen

Hier vinden jullie informatie over de te behandelen stof en het gebruikte boek. Per college en werkcollege is hieronder aangegeven wat jullie kunnen verwachten.

De docenten van dit vak zijn Rik Min van de afdeling/vakgroep ISM en Jan de Goeijen van het Onderwijskundig Centrum (OC). Rik Min geeft de theoretische onderdelen en Jan de Goeijen geeft de meer praktische onderdelen: de colleges over JavaScript. Het vak 'Multimedia programmeren' gaat uit van voldoende kennis over HTML en Javascript, namelijk de stof uit het boekje 'Javascript' van Jan Kampherbeek; Bijleveld Press (1997). Dit boekje wordt gebruikt in de P-fase van het TO-onderwijs bij het vak ISM1. Jullie worden geacht de inhoud te kennen en te beheersen.

Het lesmateriaal

We gebruiken als lesmateriaal:

Het boek wat we gebruiken is van Laura Lemay & Michael Moncur en heet: JavaScript 1.1. Het is van uitgeverij 'Academic Service' (1997). Naast dit boek van Lemay, hebben we een reader annex practicumhandleiding en studiehandleiding; maar ook - en met name - een aparte web-site met zeer veel voorbeelden. Veel van deze voorbeelden zijn dynamisch van aard en werken dus on-line; op je eigen PC, thuis. Je kunt deze voorbeelden dan ook het beste on-line, op onze web-site, bestuderen.

De stof en de colleges

Er worden afwisselend 7 (theoretische) colleges (van 45 minuten) en 7 (praktisch theoretische) colleges over javascript (van 45 minuten) gedurende het trimester gegeven. Per keer zal er één theorie-college en één javascript-college worden gegeven. De onderstaande onderwerpen zullen aan de orde komen. De docenten behouden zich het recht voor af te wijken van de hier genoemde onderwerpen en volgorde.

Theoretische colleges:

Javascript colleges:

De docenten behouden zich het recht voor af te wijken van de hier onderstaande onderwerpen en de genoemde volgorde.

Andere boeken over JavaScript

J. Kamperbeek,
JavaScript
(wordt gebruikt in het vak 'ISM1');

P. Kassenaar,
Basiscursus JavaScript versie 1.2; Academic Service
(prima werkboek);

S. J. Walter & A. Weiss,
Beginnen met Javascript, Academic Service
(leuk om jezelf mee in te werken);

D. Goodman,
Het JavaScript Handboek; Addison, Wesley, Longman (1996)
(zeer dik) (naslagwerk);

A. Danesh & W. Tatters;
JavaScript 1.1, Developers Guide; Sams-net, Indiana
(een achtergrondboek);

SUN,
handbook javascript
(an other good introduction in Javascript) (online on the Web);

J. Winsor & B. Freeman;
Jumping JavaScript, SUN Microsystems, Prentice Hall, ISBN 0-13-841941-8 (1997)
(zeer dik) (naslagwerk);