9a. Voorbeeld / Oefening met een extra window

Gevraagd: Maak een button die een extra window aanmaakt en in dat aparte window iets doet.

Gebruik het geleerde en de voorbeelden, incl de 'identifiers' en de 'variabelen' uit de vorige oefenopdrachten.

Hier volgt in grote lijnen het steeds opnieuw gebruikte voorbeeld uit eerdere oefeningen van tekst in strings en in combinatie met writeln's, waarbij het getal 100 (ergens) in de HTML source wordt 'geprogrammeerd' (en dus 'vastligt') en (uiteindelijk) via een parameter (getal) wordt overgedragen.

Oplossing:

In dit voorbeeld kun je het beste een formulier (FORM) gebruiken. Daarin moet zich dan de button bevinden. Dat is dan de 'inklik regio' waarop je kunt klikken om iets te bewerkstelligen. Je ziet dat je enkele quootjes (') en dubbele quootjes (") door elkaar heen mag gebruiken. Je moet wel consequent zijn met altijd dezelfde quootjes te sluiten als waarmee je 'geopend' hebt.

Dit voorbeeld is een voorbeeld van een extra window waarin duidelijk de overdracht van het 'geprogrammerde getal' 100 via een functie en een parameter te zien is.

Resultaat:

Klik hierop.

Je ziet dat er een formulier nodig is. In (of op) dat formulier zie je een button. Als je op die button klikt, wordt de functie 'schrijf' geexecuteerd. Je ziet dat het ingeprogrammeerde getal 100 als parameter binnen de functie 'schrijf' wordt overgedragen naar de functie en uiteindelijk in het extra window beland. Je ziet ook dat sluitingstekens bij de statements in de functie (;) niet perse nodig zijn. Het mag wel maar is technisch (bijna altijd) overbodig.

Het belangrijkste van de voorgaande voorbeelden is dat je goed moet beseffen dat je niet zomaar in een 'geopend' window iets kan schrijven. (Alleen in een window dat geopend wordt.) Dat is in JavaScript en HTML een (fundamenteel) probleem. In een Java object (een Java applet) is dat daarentegen geen probleem.

Enschede, 4 nov. 1999