Een serie eenvoudige oefeningen voor "MMp"

Dit is een web-page met een aantal eenvoudige didactisch verantwoorde voorbeelden met als doel om javascript oplossingen onder de knie te krijgen.

Oefening met reals en integers

Gevraagd een pagina te maken waarbij je bij getalmanipulatie goed het verschil tussen reals en integers kunt zien. Tip: meen bijvoorbeeld de wet van Ohm (u = i x R).

Oefening met strings

Gevraagd een pagina te maken waarbij je blijkt geeft met tekst-strings om te kunnen gaan. Tel bijvoorbeeld eens twee tekst-strings bij elkaar op.

Oefening met een extra window

Gevraagd een pagina te maken waarbij u een extra window op een of andere manier functionaal gebruikt. Tip: zet in het extra window minimaal een getal of een string.

Oefening met inklikregio's

Gevraagd een pagina te maken met een plaatje met diverse inklik regio's. Zorg dat je ook kunt zien wat je doet. Tip: bijvoorbeeld met 'mouseOver'

Oefening met het object-model

Gevraagd een pagina te maken waarbij je blijkt geeft object-inhouden te kunnen benaderen. Tip: bijvoorbeeld welke browser iemand gebruikt.

Oefening met een veld in een formulier

Gevraagd een pagina te maken met enkele velden en enkele formulieren. Elk veld en elk formulier moet een naam hebben. Tip: neem:.....

Oefening met functies en parameters

Gevraagd een pagina te maken met een functie en een parameter waarbij de waarde van de parameter in een veld ingetypt en gelezen moet worden en er uiteindelijk 'iets' in een ander veld - afhankelijk aan die ingetypte waarde - waargegeven moet worden.

Oefening met een repeat-loop

Gevraagd een pagina te maken met een berekening die dmv een repeat-loop moet worden opgelost en waarbij de uitkomst van deze berekening in een veld van een formulier wordt gepresenteerd.

Oefening met een if-statement

Gevraagd een pagina te maken met een repeat-loop waarbij gegeven een bepaalde conditie uit de reteat-loop moet worden gesprongen en de uitkomst (en de conditie) in een veld van een formulier moet worden weergegeven.

Oefening met een applet

Gevraagd een pagina te maken met een eenvoudige applet. Tip: neem: 'Hallo.class'.

Oefening met recursie

Gevraagd een pagina te maken met waar op een of andere manier recursie bij komt kijken. Tip: maak bijvoorbeeld een fractal en neem 'grafiekXY.class'.

Enschede, 8 dec. '99