Studiehandleiding 3: het voor- en na-traject

wat zijn onze ingangseisen?
welke tools gebruiken we?
wat voor vakken en tools heb je al eerder gehad?
wat heb je voor vaardigheden nodig voor vervolgvakken?

Hier vinden jullie informatie over de ingangseisen die we stellen.

Die eisen die wij stellen hangen samen met stof die jullie al gehad hebben in de voorgaande vakken: 'Basistechnieken' en 'ISM1'. Je moet je bij multimedia programmeren namelijk ook voorbereiden voor een aantal verplichte vervolgvakken, zoals 'Courseware Engineering Architecture' ('CEA'); en keuzevakken zoals 'Simulatie als leermiddel' (CSaL).
In het voor-traject - bij ISM1 - leerde je (in principe) informatieve media-elementen te maken met content met behulp van editors. In dit vak - 'MMp' - leer je (in principe) methoden en technieken (incl. applets en javascripts) om detailistische onderdelen voor (complexere) leermiddelen te maken. In het vervolgvak, ons zustervak 'CEA', leer je (in principe) een complex web-site te ontwerpen en te realiseren.

Het voor-traject

We stellen als ingangseis bij het vak 'multimedia programmeren': het goed en voldoende hebben doorlopen van de P-vakken 'Basiscursus' ('BC') en 'ISM1'. Jullie dienen dus op een of andere manier te kunnen programmeren in HTML en jullie moeten dus ook een beetje kennis hebben van JavaScript.

Het vak multimedia programmeren is meer een 'gewoon' practicumvak - met een aantal colleges en practica - en heeft niet de vorm van project-onderwijs, maar het practicum en het werkstuk maken is juist een vorm van probleem georienteerd onderwijs. Dat is wat anders. Het eerste jaars-vak 'ISM1' is in de afgelopen jaren als projectonderwijs gegeven. Jullie hebben bijvoorbeeld allemaal in drie ISM1-projecten meegedraaid. Dan heb je kennis opgedaan aangaande 'HTML' en 'javascript'. Voor de goede orde zetten we daarom dat wat je geleerd hebt (of had moeten leren) om 'multimedia programmeren' goed te kunnen volgen, bij de eerste javascript-colleges nog even voor je op een rijtje.

Het vak 'ISM1' is/wordt gegeven door de docenten R. Verleur en G. Gervedink Nijhuis. Dit jaar heet dat vak overigens 'ICT en mediakunde'. De kennis en de kundes die in dat eerste jaars-vak vak de revu hebben gepasseerd, zijn nodig om met succes de vervolgvakken, zoals 'MMp', 'CEA' en 'CSaL' te kunnen doen. De vakken 'BC', ISM1', MMp' en 'CEA' maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde tools en de zelfde (soorten) componenten. We noemen dat hergebruik. Het kunnen hergebruiken van componenten, elementen, bouwblokken en informatie uit eerdere vakken is een kenmerk van de meeste TO-practicum-vakken.

Via hoorcolleges:

Het boekje 'JavaScript' van J. Kampherbeek, Bijleveld Press (1997) is behandeld. De inhoud van dit boek worden jullie geacht te kennen en te beheersen.

Via practica:

Studenten hebben een werkstuk in HTML en JavaScript moeten maken. Studenten kunnen dus omgaan met tools zoals: Studenten moeten dus kunnen omgaan met gif-files, jpeg-files, mpeg-files, wav-files, mov-files en html-files.

In detail

Wij gaan er van uit en eisen dat je reeds veel weet, namelijk:

Wij eisen ook dat jullie reeds veel kunnen, namelijk:

Het na-traject:

CourseWare Engineering Architectuur ('CEA')

Bij het vervolgvak 'CourseWare Engineering Architectuur' ('CEA') leer je om te kunnen gaan met complexe sites. Hierbij wordt de tool 'NetObjects Fusion' gebruikt en om stroomschema's te maken: 'FlowCharter'.

Computersimulatie als leermiddel (CSaL)

Bij het vervolgvak 'Computersimulatie als leermiddel' (CSaL) leer je om te kunnen gaan java en java-templates. Hierbij leer je methoden en technieken uit dit vak toe te passen in breder, onderwijskundig verband. Je kunt met het 'JavaTHESIS'-systeem van Min volledige, interactieve, multimediale, ontdek-, doe- en leeromgevingen voor simulatiedoeleinden leren ontwerpen voor op het web en ook daadwerkelijk realiseren.

Samengevat

Vak:


Basiscursus (BC)
& ISM1

Hoofddrager
van het
practicum:
HTML
Typering:


 • Informatieve
  onderdelen
 • Content
  handling
 • Toolbeheersing
 • Tools:


 • Word
 • BBedit
 • NotePad
 • PhotoShop
 • Premiere
 • MS MediaPlayer
 • PageMill
 • FlowCharter
 • Bestandtypen:


 • text-bestanden
 • html-bestanden
 • jpeg--bestanden
 • mov-bestanden
 • wav-bestanden
 • html-bestanden

 • Multimedia
  programmeren (MMp)

  Drager van
  het practicum
  is JavaScript

 • Methoden en technieken
 • Statische onderdelen
 • Dynamische onderdelen
  voor leermiddelen

 • EditPad
 • Library: WebLib

 • html-bestanden
 • class-bestanden

 • Courseware Engineering
  Architecture (CAE)

  Drager van het practicum
  is NetObjects Fusion

 • Communicatie-centrum
 • Collectieve werk-omgeving

 • FlowCharter
 • NetObjects Fusion


 • Lineaire- en
  Hypermedia (L & HM)

  Drager van het practicum
  is AuthorWare

 • Instructie-omgevingen
 • Expressie-omgevingen

 • Premiere
 • AuthorWare


 • Computersimulatie
  als leermiddel (CSaL)

  Drager van het practicum
  is JavaTHESIS en Java

 • Leermiddelen
 • Leeromgevingen

 • JDK
 • JavaTHESIS
 • Library: SimLib

 • html-bestanden
 • class-bestanden
 • java-bestanden