EEN AANTAL PUNTEN OVER BIJSTAND

 

   Het kapitalisme is eigenlijk al 30 jaar synoniem met werkloosheid. Die werkloosheid wordt niet opgelost. Zeker niet met werken, want dan wordt een ander werkloos. Veel mensen zijn te weinig geschoold . Veel geld wordt besteedt (verknoeid) aan reintegratieburo's, gemeentes en werkgeverssubsidies. Dat levert niets of weinig voor de betrokkenen op, slechts werkgelegenheid voor de regelaars. Werk is op zich erg belangrijk voor een persoon of een gezin. Iedereen heeft recht op een goed inkomen en dus op volwaardig werk, een goed loon en economische zelfstandigheid. Om werk te behouden is levenslange bijscholing een must, dit hoort de werkgever te betalen. De afbraak van de sociale zekerheid maakt dat veel meer mensen die door de WW, WWV of WAO/WIA-kassen zouden moeten worden betaald, zomaar in de bijstand terecht komen. De bijstand is daar primair niet voor bedoeld. Het is een vangnet geworden. Dien tengevolge dienen mensen lange tijd te leven van een bedrag wat eigenlijk gebaseerd is op en tijdelijke toestand. Met allerlei lapmiddelen wordt dit gerepareerd, terwijl als iemand met of uit de bijstand gaat werken de armoedeval in werking treedt. De koopkracht voor deze groepen blijft ver achter bij de algemene koopkracht. De overheid zegt mensen te willen prikkelen om aan het werk te gaan, niets blijkt minder waar.

 

De insteek van de NCPN Twente bestaat uit de volgende stellingen, punten en/of stappen:

 

1. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee vindt dat de bijstand niet bedoeld is om met bijstand te gaan werken. Bijstand is geen loon.

 

TOELICHTING: De bijstandswet is niet/nooit bedoeld om allerlei groepen die vroeger recht op WW, WWV, WAO/WIA, vast werk, een passende baan, en/of preVUT hadden, te dumpen in de bijstand. Dat is op grote schaal en vaak onrechtmatig gedaan/gebeurd. Hierdoor is de bijstand een verzamelbak geworden van mensen die er eigenlijk niet in thuis horen. De bijstand is uit zijn voegen gebarsten.

 

De bijstand is ooit primair bedoeld voor vrouwen met of zonder kinderen die wilden scheiden en – vroeger, vanwege het geld - nergens naar toe konden. Die vrouwen met kinderen hadden en hebben volgens de NCPN recht om niet lastiggevallen te worden door gemeentes die vinden dat die uitkering voor dat gezin of die persoon ‘vandaag de dag’ te duur is (geworden).

 

De NCPN vindt dat er geld zat is in Nederland. Dat geld moet dan maar gehaald worden waar het zit, namelijk bij het bedrijfsleven en/of de rijke middenklasse met hun arbeidsloos inkomen.

 

2. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee vindt dat er in Nederland een recht hoort te zijn om niet te hoeven werken als je dat niet wilt.

 

TOELICHTING: Nederland is immers een enorm kapitalistisch, imperialistisch land. De NCPN wil niemand dwingen slaaf van een bedrijf of instelling te zijn/worden. Nederland pretendeert immers ieders recht op een vrije keuze. Of soms niet? En er zijn überhaupt voor honderdduizenden geen werk; laat staan passend werk. Ook willen we niemand verplichten in het leger, bij de politie of als parkeerwachter geld op te halen voor onduidelijke doelen. Ook bepaald onveilig, ziekmakend werk kan en mag niet verplicht worden.

 

Werk kan mensen natuurlijk veel te bieden kan hebben. (Dat spreekt vanzelf. Maar dat is eigenlijk een andere discussie.)

 

3. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee vindt dat individuen in dit Nederland, zittend in de bijstand, een aangeboden baan mogen weigeren. Laat staan een volstrekt niet passende, een rottige of uitzichtloze baan.

 

TOELICHTING: Bijstand is een van de weinige rechten die we hebben. Naast AOW haast het enig zinvolle materiele recht. D. w. z.  een principieel recht. Het laatste dat iemand heeft/krijgt als hij ontslagen is, uitkeringen aflopen zijn en (omdat hij bijvoorbeeld 40+, 50+ of 60+ is) geen werk kan vinden.

 

De bijstand is immers een vangnet - zoals ze zeggen - voor als het je niet lukt goed passend werk te vinden. En dat moet in principe zo blijven. (Er is immers geen werk genoeg voor iedereen...) Dat er goed betaald werk voor iedereen is, is een leugen. Er is alleen rot werk: parkeerwachter om maten te naaien, stadswachter om de ellende van het systeem op te helpen ruimen, politie idem dito en soldaat om voor het kapitalisme in den vreemde dood en verderf te zaaien en zelf dood te gaan; kanonnenvlees te zijn.)

 

4. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee eist fatsoenlijk werk voor iedereen.

 

TOELICHTING: Dit punt spreekt voor zich.

 

5. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee protesteert tegen onzinnig, onveilig en smerig werk.

 

TOELICHTING: Dit punt spreekt voor zich.

 

6. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee heeft een nog niet volledig uitgewerkt plan dat als de politici echt vinden "dat het voor iemand beter is dat hij/zij werkt" dat hij/zij dan een echt loon krijgt gedurende 2 tot 4 jaar, boven op zijn bijstandsuitkering moet krijgen. (En zijn/haar recht op bijstand - bij mislukking in zijn baan - behoudt.)

 

TOELICHTING: Dit is een vrij nieuw en wellicht onhaalbaar idee. Duidelijk is dat wij een volwaardig loon eisen, volgens CAO of minimumloon en substantieel meer dan bijstand; bijvoorbeeld 300 euro per maand (netto?) meer. Het inkomen van de betrokkene moet minstens 2300 euro (netto) per maand zijn. Dus meer dan de bijstand.

 

Gewoon in de bijstand blijven, waar iemand recht op heeft is voor de algemene middelen, de overheid, de gemeente en de gemeenschap in het algemeen immers duurder!! Omdat hij met dit inkomen dan pas echt de armoedeval kan ontlopen en/of zijn gemaakte schulden kan afbetalen. Voor de bijstandgevers is dit peanuts t.o.v. nu veel te dure zinloze arbeidsbemiddeling.

 

Volgens het A.D. betreft is er aan arbeidsbemiddeling de afgelopen jaren 7.5 miljard euro gebruikt. Dit getal werd volgens het A.D. in de debatten met Jan Marijnissen in de Tweede Kamer genoemd. Het getal van twee miljard euro werd in dit verband ook genoemd. Dat staat volgens de NCPN in geen verhouding met de bedragen van de uitkeringen waar het om gaat.

 

Er komt binnenkort wellicht zelfs een parlementair onderzoek naar het verspillen van geld aan allerlei soorten van bemiddeling in Nederland.

 

7. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee vindt dat er geld zat is bij de algemene middelen; en het ook nog eens voor het overgrote deel ons geld is waar bijstandmensen mee betaald worden.

 

TOELICHTING: In ieder geval is het geld dat ooit voor 100% verdiend is door de werkende klasse. Bij de WW en WAO is dat überhaupt helemaal voor 100% ons geld! (Ondanks dergelijke misleidende namen als 'werkgeversaandeel', etc.)

 

En anders moet men maar zorgen dat er geld in de schatkist komt. Het is immers niet onze crisis, maar de crisis van het kapitalisme. De werklozen zijn het slachtoffer van het kapitalisme. De kapitalisten betalen systematisch te weinig belasting. De werklozen worden gebruikt om (bewust) een reservoir van goedkope arbeid houden, te verkrijgen en in stand te houden. Dit alles om de lonen te kunnen drukken.

 

8. De NCPN en/of het werklozenbelangenkomitee eist 300 euro per maand per persoon netto op het minimum loon erbij.

 

TOELICHTING: Omdat er een koppeling is tussen de lonen van werkende mensen en uitkeringsgerechtigden zullen uitkeringsgerechtigden dit bedrag ook ontvangen. Dus per bijstandsgezin wordt dit dan ook ongeveer 600 euro.

 

Enschede, 8 september 2008

Bestuur NCPN Twente