To: redactie@volkskrant.nl
To: redactie@volkskrant.nl
To: barendenvandorp@rtl4.nl
To: groene@groene.nl
To: nrc@nrc.nl,opinie@nrc.nl
To: radio1jour@rtv.nos.nl
To: redactie.vn@weekbladpers.nl
To: solidair@pvda.be
To: secretar@ad.nl
To: enschedestad@tubantia.wegener.nl
To: redactie@trouw.nl
From: min@edte.utwente.nl (Rik Min)

N I E U W E C O M M U N I S T I S C H E P A R T IJ - NCPN Afdeling Twente: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede, telefoon: 053 - 4763881

Aan de regering van Nederland,
t.a.v. minister president de heer W. Kok Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Enschede, 1 mei 1999

Geachte heer Kok,

Aanwezigen op de 1 mei-viering van de Nieuwe Communistische Partij - NCPN afdeling Twente in wijkcentrum De Roef te Enschede roepen de regering van Nederland en de NATO op om de bombardementen op Joegoslavie onmiddellijk te stoppen. Een souvereine staat mag men niet van buitenaf proberen op te delen. Stop de (militaire) hulp aan het UCK, stop de hulp aan afscheidingsbewegingen. De NATO-landen zullen Joegoslavie - mede op grond van de schending van volkerenrecht en mensenrechten - schadevergoeding moeten betalen.

Uw antwoord kunt u sturen aan het secretariaatsadres van de NCPN afdeling Twente t.a.v. ondergetekende.

Namens de aanwezigen:

Corry Westgeest
politiek secretaris
 
 
 

TOELICHTING:

Op de openbare NCPN 1 Mei-viering is door de aanwezigen, aktivisten uit nederlandse en joegoslavische vredesbewegingen, DKPers uit het Euregio-gebied en anderen, uitgebreid gediscussieerd over de NATO-bombardementen op Joegoslavie. De analyse van de NCPN, bij monde van Rik Min, werd, evenals de ervaringen van gastspreker, Milena van Delzen-Savic, lid van de bond van Joegoslavische verenigingen in Nederland en aktief in de initiatiefgroep 'Oorlog is geen oplossing', Enschede, onderschreven, hetgeen uitmondde in een unanieme aanname van bovenstaande verklaring.

Graag opname in uw medium. Indien u meer wilt weten kunt u bellen met NCPN afdeling Twente. Secretariaat zie briefhoofd.

Corry Westgeest

Op www gezet: Enschede, 14 jan 2001