Lijsttrekker Corry Westgeest van de NCPN (Foto Wim Corduwener)
Lijsttrekker Corry Westgeest van de NCPN (Foto Wim Corduwener)

Corry Westgeest
Lijsttrekker van: NCPN, lijst 11
Leeftijd: 60 jaar
Geboren in: Leidschendam
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: docent ismakogie, deels WAO-er
Partijlid sinds: oprichting in 1992, daarvoor CPN en VCN.

Wat is volgens u de grootste gemiste kans van politiek Enschede in de afgelopen vier jaar?

 'Het niet waarmaken van de belofte meer naar de burgers te luisteren. Veel mensen voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. In de wijken worden openbare voorzieningen afgebroken en daarmee het leefklimaat. Ook daarin voelen kiezers zich niet serieus genomen. De gemeente scoort voornamelijk met prestigieuze projecten als het Van Heekplein en het nieuwe Muziekkwartier. Veelal levert dat kostenoverschrijdingen op, zie de tekorten op de ondergrondse parkeerplaats. Tegelijk moet de burger steeds meer inleveren omdat er zogenaamd geen geld is.'

Stel, er komt een eenmalige meevaller uit Den Haag van vijf miljoen euro. Waar gaat uw partij dat aan besteden?

'Aan werkgelegenheid, dat is onze grootste zorg. Onderzoek is nodig naar de inzet van werkgevers of zij voldoende arbeidsplaatsen ontwikkelen. Een extreem aantal overuren voor bestaand personeel moet worden voorkomen. Bevordering is nodig van gemeentelijke deskundigheid. Dat bespaart het inhuren van veel duurdere externe adviseurs. Ook is omzetting nodig van gesubsidieerde banen in volwaardige banen. Het is belangrijk dat iedereen iets zinvols te doen heeft met een volwaardig inkomen, opdat men zich niet overbodig voelt. Daarnaast denk ik bij een meevaller aan kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor mensen die van de bijstandsnorm leven.'

Stel, er is een enorme tegenvaller bij de uitkering uit het Gemeentefonds: Enschede moet vijf miljoen bezuinigen. Waarop?

'Ik zou eerst de subsidiemogelijkheden van provincie, rijk, semi-overheidsinstellingen uitmelken. Die worden in onze ogen niet volledig benut. Ook op bedrijven moet je een beroep doen om tekorten bij te passen. Vervolgens moet de gemeente schrappen op prestigieuze projecten om Enschede zogenaamd op de kaart te zetten. Ook op digitale projecten als De Stemwijzer waar je 85 vragen moet invullen om wat wijzer te worden. Alsof mensen daarop zitten te wachten. De vragen van de Stemwijzer zijn te ongenuanceerd om een goed beeld te kunnen geven. Ik vind het geen goede voorlichting.'

Er is vijf ton structureel beschikbaar voor een nieuw buitenbad of de herinvoering van het schoolzwemmen. Waar kiest uw partij voor en waarom?

'Voor het schoolzwemmen. Mensen moet van jongsaf aan geleerd worden zich te redden, zeker in een waterrijk land. Bovendien is bewegen belangrijk voor de jeugd. Kinderen zitten vaak te lang achter de computer, in plaats van dat ze buiten spelen waar ze kunnen genieten van natuurlijke dingen om hen heen. Juist dan zijn ze 't meest creatief, blijkt'.

Hoeveel zetels gaat uw partij halen?

'We verwachten dat we in de raad komen, hebben meer dan voorgaande keren een interessante lijst waarin de oppositie is gebundeld. Ik denk aan Henk van der Pluijm die uit een CPN-nest komt, Ulkł Yilmaz en Erik Kappelhoff, ook een oud-CPN-er. Je ziet mensen in dit interessante tijdsgewricht terugkeren naar hun oude stek. Onze partij doet daarvoor een beroep op de kiezers. Vergeet niet dat de communistische partij in Enschede ooit tien zetels had.'

Als u niet op uw eigen partij mocht stemmen, op wie zou u dan uw stem uitbrengen?

'Op de PvdA, die is voor de Nederlandse historie van groot belang geweest. Ik kies dan wel voor de laatste op de lijst, als enige vorm van protest voor mijzelf.'

Moet er wel of niet meer ruimte komen voor bedrijven op de Burgerluchthaven Twente?

'Het vliegveld is belangrijk voor de regionale werkgelegenheid. De NCPN vindt het prima om vliegveld Twente om te vormen tot een 'kennisintensieve industriesector' voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen. We juichen het toe als Fokker een doorstart maakt. Om technische bedrijven zitten we te springen. Wat de NCPN betreft mogen grote delen in en om het vliegveld worden heringericht. Het gebied kan dit milieutechnisch gesproken best hebben. De NCPN is het dus niet eens met mensen en partijen die op voorhand tegen het plan-Wiegel ageren, waaronder GroenLinks. Groen en recreatie zijn mooi, maar werk hebben is in deze tijd belangrijker.

 Heeft u nog iets toe te voegen?

 'Het kapitalisme draait door, van alles moet steeds meer komen terwijl voor de gewone mensen in de wijken steeds minder te beleven valt. De politiek moet meer naar hen luisteren, ongeacht hun ras, kleur of geloof.'