Geslaagde 1-mei viering NCPN Twente

Door Marco Hanekamp

De 1-mei viering van de NCPN, afdeling Twente, met als thema solidariteit, is ook deze keer bijzonder geslaagd.

Een goedgevulde zaal luisterde naar het welkomstwoord van Corry Westgeest, politiek secretaris van de afdeling Twente. "Vele miljoenen mensen over de gehele wereld vieren vandaag 1 mei", begon Westgeest. Ze merkte daarbij op dat er naast alle vieringen, ook gedemonstreerd wordt op 1 mei. Dit jaar leverde dat met name in Duitsland problemen op met neofascisten, aldus Westgeest. Een schandalig feit hierbij is, dat de fascisten door duizenden politieagenten beschermd werden. Wat de 1-mei viering van de afdeling Twente betreft, merkte Westgeest op, dat het een vrolijke viering gaat worden met zang, dans en een politieke inleiding, waarna Marco Hanenkamp het woord gaf aan Rik Min, afdelingsbestuurder.

Politieke inleiding

Rik Min opende zijn speech met de constatering dat elke generatie weer opnieuw moet ontdekken hoe de uitbuiting van de wekenden (en de wereld) in zijn werk gaat. Als voorbeeld noemde hij de verplegenden en verzorgenden, de leraren, de vrachtwagenchauffeurs, het NS-personeel, de boeren en zelfs de huisartsen die de afgelopen tijd in aktie waren. "Er is zogenaamd geen personeel meer te krijgen en het gaat zogenaamd zo goed", aldus Min. "Paars is verantwoordelijk voor alle misstanden met o.a. het onderwijs en de verpleging". Volgens hem had de regering dit allemaal al lang aan moeten zien komen. "En als ze het niet weten, dan hadden ze het kunnen weten of bij ons te weten kunnen komen", merkte Min nog op. "Het niet-goed-plannen is Paars bezuinigingsbeleid". De Multinationals schreeuwen: "U de risico's, wij de winsten". De winsten en het kapitalistische systeem mogen niet in gevaar komen. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat eenderde van de wereldbevolking geen werk heeft en zich bijna niet kan voeden. "Men verbrandt liever de overschotten, dan dat anderen het voor een prikkie mogen hebben", aldus Min. Immers, anders stort het systeem nog meer in. Onder het kapitalisme worden de boeren geproletariseerd. Tegenwoordig worden ze tot loonslaven van de Rabobank gemaakt, terwijl de bezittingen van de boeren, zoals hun stallen en hun grond, steeds meer en meer in handen van de bank komen. "Vroeg of laat ontstaat er zelfs weer grootgrondbezit in Nederland", volgens Min. "Met het kapitaal, dat nog gedeeltelijk in handen is van de kleine kapitalistsjes idem dito. Van de mensen die tegenwoordig bijvoorbeeld 10 a 40.000 gulden aan aandelen bezitten zullen 90 procent het ook eens kwijtraken". De wetten van Marx voorspellen dat. Het kapitaal accumuleert en komt vroeg of laat in handen van een kleine groep bezitters. "Een waarheid als een koe", aldus Min.

Consumenten

Volgens Rik Min zijn de politieke partijen hun kiezers in de laatste 10 jaar steeds meer als consumenten gaan zien, in plaats van als producenten. Dat heeft verregaande politieke consequenties. Een voorbeeld is de winkelsluitingswet. Men denkt hier niet aan de werkers maar aan het verkopen van zoveel mogelijk goederen. Goederen die mensen vaak niet eens nodig hebben. "Er is alom overproductie. Men koopt te weinig volgens de kapitalisten". De FNV zei onlangs letterlijk dat ze niet achter het spoorwegpersoneel konden gaan staan, omdat de vakbondsleden ook trein-gebruikers zijn. De PvdA en de CPN waren tot voor kort een partij voor de arbeiders, het CDA voor de boeren en de VVD voor het grootkapitaal. In zekere zin was dat duidelijk. Nu ziet men kiezers als consument. Hierdoor krijgen wij als NCPN een steeds grotere taak te vervullen, aangezien blijkbaar niemand meer het gevaar van periodieke crisesen, en verlies aan koopkracht ziet. Min legde uit dat de hoofdstrijd steeds tussen de bezittende- en de producerende klasse gevoerd wordt. "De door ons geproduceerde rijkdom vloeit - hoe dan ook - altijd richting het grootkapitaal, terwijl onder het socialisme (waar de productiemiddelen in handen zijn van de bevolking, de meerwaarde automatisch weer terugvloeit naar de werkende klasse; naar gezondheidszorg, het onderwijs, infra-structuur en volkshuisvesting.

In slaap sussen

Gingen de mensen vroeger een uurtje per week naar de kerk, om zich - in de meeste gevallen - koest te laten houden, tegenwoordig laten ze zich vier of vijf uur of meer door de media in slaap sussen. Als voorbeelden van misleiding noemde Min de oorlog in Kosovo en de Golfoorlog. De kapitalistische media verspreiden allerlei leugens over personen en staten en slaan dan toe. Een verkeerd beeld van iets geven is tot wetenschap verheven. "Dit zoethouden komt voort uit de laten-we-het-maar-noemen: Hollywood-lifestyle". "In deze CocaCola-maatschappij wordt men als het ware automatisch aangemoedigd hard te blijven werken, en er een lifestyle op na te houden die je feitelijk niet kunt; je komt dan niet voor je rechten op, in de hoop dat je zo'n leven krijgt als die filmsterren. Dat hiermee allerlei soorten van uitbuiting in stand blijven, merken maar weinigen. Delen van de massa's van de Sovjet-Unie zijn al voor het kapitalisme op de knieŽn gegaan en met China dreigt hetzelfde te gebeuren.

Aandeelhouders

Voor de aandeelhouders heeft Rik Min in zijn toespraak geen goed woord over. De aandeelhouders hebben - uit de aard van de zaak - geen greintje respect voor de arbeiders, vooral in Nederland. "Als er ontslagen vallen in de bedrijven, dan staan de aandeelhouders te juichen; ook op de radio en TV". Aandeelhouders hebben domweg tegenstrijdige belangen ten opzichte van diegenen die hun inkomen tot de laatste cent moeten verdienen, de arbeiders. "De werkende klasse krijgt in Nederland nog geen feestdag, laat staan vrij op 1 mei", voegt Min er aan toe. Dat terwijl de arbeidersklasse alles doet, produceert en schoonmaakt in Nederland. Het verschijnsel aandeelhouder neemt steeds grotere vormen aan. "Bij de middenklasse zijn aandelen een rage geworden". Regeringen bevorderen het aandelenbezit voor de kleine man. De kapitalisten zijn er feitelijk op uit om de kleine man zijn spaargeld af te troggelen. Dat hebben we onder anderen ook gezien in Oost Europa, Albanie en in Japan. Plotseling was driekwart van de mensen hun geld kwijt. Dat soort toestanden kan leiden tot grote instabiliteit, waardoor de mensen om een sterke leider gaan roepen. Kijk naar Berlusconie in Italie. De grootste kapitaalbezitters trekken altijd aan het langste eind. Ook met gokken is dat zo. In Enschede komt er bijvoorbeeld een groot casino. "Mensen pas op; de kans dat de bank wint, is vele malen groter dan dat u wint". "Het is een teken des tijds", aldus Min.

PvdA en GroenLinks draaien de massa een poot uit

Min gaat verder in op de asociale politiek die de PvdA voorstaat, zoals de tolpoortjes, de flitspalen, de hoge huren en de onbetaalbare trein- en benzine-kosten. Onder hem mom van het milieu draait de PvdA en GroenLinks de mensen een poot uit. Zelfs in Christelijke organisaties, zoals het CDA en de CFO, vindt men dat te bar worden. Min stelt dat we bewust in slaap worden gehouden door zaken als koninginnedag, waarmee de arbeidersklasse - rond 1 Mei - zand in de ogen wordt gestrooid. Zelfs de SP en GroenLinks opteren niet voor het socialisme, laat staan de sociaal democraten. Ze kunnen ook geen solidariteit meer opbrengen voor bijvoorbeeld Cuba of Congo.

Armoede

Min gaat in zijn betoog ook nog in op de armoede. Volgens hem is het een leugen, als men beweert dat het met iedereen in Nederland zo goed gaat. Het gaat immers niet goed met grote groepen zoals uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten, uitzendkrachten, werklozen en jongeren. Het is nog steeds zo dat eenderde van de Nederlandse gezinnen en alleenstaanden, ondanks de grote rijkdom in Nederland, in armoede moet leven. Min: "Als je tweeverdiener of als je goed bent opgeleid, dan heb je dat alles niet zo goed in de gaten". "Er zijn mensen die 70 of 80 uur er week werken, en die hebben het ook niet door dat ze gepakt worden". "Dat doorhebben gebeurt vaak pas rond iemands 45ste levensjaar. Dan besef je pas vaak dat je je hebt laten gebuiken", voegt hij er nog aan toe. "We moeten ons ook schamen voor onze tweede kamerleden" vindt Min. Bijna alle 150 leden laten zich regelmatig door de NATO en de media zand in de ogen strooien. Dat zag je zowel bij de Golfoorlog als bij de oorlog in JoegoslaviŽ". Ze laten zich daardoor meer en meer gebruiken door het kapitalisme, het marktdenken en de privatiseringsgolven.

Strijdliederen

Ellen van Eijk uit Amsterdam bracht enkele strijdliederen ten gehore, van o.a. Berthold Brecht. Ook het Twentse 1 Mei-lied werd gezongen. Daarnaast trad het speciaal voor de gelegenheid opgerichte muzikale 1 mei-duo uit Haaksbergen op.

Verloting

Zoals gewoonlijk werd ook deze keer een verloting georganiseerd. De prijzen worden door de leden en sympathisanten bijeengebracht. Er werd voor f 261,- aan loten verkocht. Ook werd er bij de informatiestand materiaal van de partij verkocht en uitgedeeld. Aan het eind van de viering werd de internationale ingezet, dat door iederen uit volle borst werd meegezongen.

Belangstelling van de pers

De belangstelling van de pers was deze keer bijzonder groot te noemen. De aankondiging stond in alle huis aan huis-bladen zowel als de Twentse Courant Tubantia, maar ook was de feestelijke bijeenkomst op radio en de kabel aangekondigd. Tijdens de viering was er een journalist van de Tubantia aanwezig met een fotograaf. De dag erna werd een groot artikel in deze krant afgedrukt, wat ons weer enige, toch positieve, publiciteit opleverde. Daarnaast is Corry Westgeest de "vroege vogel" geweest bij Radio Oost. Zij werd de hele week elke ochtend geÔnterviewd.