Uitnodiging - Persbericht

Iedere dag zien we het fiasco van de zogenaamde markteconomie en het hedendaagse ultra-liberalisme. Iedere dag bewijst dit ideologische systeem haar onvermogen zichzelf te besturen en wat het teweeg brengt te beheersen. Dit systeem blijkt niet in staat de problemen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de arbeidsongeschiktheid, de werkloosheid en de honger plus de oorlogen in de wereld aan te kunnen pakken. Hoe komt het dat het parlement niet reageert en voortdurend zwicht? Ja, zelfs instemt met dit systeem van kapitalisme en markteconomie?

Alleen de winsten voor de aandeelhouders lijken te tellen. De koersen op de beurs zijn de dingen die de aandacht krijgen en het belangrijkste schijnen te zijn. Krankzinnige geldstromen verplaatsen zich per uur en per satelliet over de wereld en laten een spoor van ellende achter: privatisering van overheidstaken, sluiting van fabrieken, lagere lonen en afschaffen van - af en toe - nog redelijk functionerende sociale vangnetten.

Het publiek voelt feilloos aan dat de huidige generatie politici over zich heen laat lopen. De economie en de multinationals hebben de politiek en de besluitvorming overgenomen en minachten en negeren diegenen die het zouden moeten besturen: de politici. De belangen van de werkende klasse worden niet meer behartigd. De NCPN doet wat ze kan, maar andere politieke partijen laten het systematisch afweten. Men behartigt bijna uitsluitend de (winst)belangen van aandeelhouders en multinationals. Politieke partijen zijn een soort kiesverenigingen geworden die één keer in de vier jaar uw stem komen vragen en door middel van mooie praatjes op de TV, misleidende reclame-campagnes en met veel leugens gewoon aan de macht weten te blijven. Schijnbare stoorzenders zoals Fortuyn veranderen hier zichtbaar niets aan. Erger, zij weten de onvrede van het publiek te gebruiken om de laatste restanten van 'sociaal beleid' teniet te doen.

Komen winsten ons nu ten goede? Nee. Winsten verdwijnen uit het zicht; zelfs uit het zicht van de belastingheffer: de regering. Geen proceen ons nu ten goede? Nee. Winsten verdwijnen uit het zicht; zelfs uit het zicht van de belastingheffer: de regering. Geen procent ervan komt in de schatkist. Dat wat in de schatkist en in de sociale verzekeringskassen komt, wordt voor 99 procent door de werkende klasse opgebracht. De 'zwakkeren' in onze samenleving zijn hier meer dan gemiddeld de dupe van. Dit kan zo niet langer.

De NCPN vindt dat dit systeem van kapitalisme en winsthonger moet worden vervangen door een ander systeem. Een systeem waar geproduceerd wordt naar behoeften van de werkende klasse en waar de rijkdom ten goede komt aan de werkende klasse.

NCPN voor socialisme!

1 mei-feest NCPN

Het thema van het 1 mei-feest van de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) afdeling Twente is dit jaar: Tegen de vernietigingsdrang van het kapitalisme. Twee sprekers gaan in op het fiasco van het hedendaagse 'marktdenken' en het zogenoemde 'ultra-liberalisme'. Afdelingsbestuurder Rik Min belicht vooral de internationale aspecten zoals de economische wetmatigheden waaronder de globalisering, oorlogen, werkloosheid e.d.

Annabelle Schouten, bestuurder van de landelijke NCPN jongerengroep, spreekt vooral over de manier waarop de NCPN jongerengroep actief is. Ook zal Annabelle iets vertellen over haar deelname aan een reis naar Joegoslavie met de groep 'Jongeren voor de Vrede Sirogojno 2000', waarover zij het boek 'Do it for Yoegoslavia' schreef.

Natuurlijk gaan beide sprekers in op het socialistische alternatief waarvoor de NCPN staat en strijdt. De avond wordt omlijst met cabaret van de bekende groep 'Jeetje Mina' uit Haaksbergen. Het feest is in het wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 in Enschede. Iedereen, ook niet leden zijn, vanaf 19.45 uur welkom en de toegang is gratis.

Rik Min is wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Twente (TO). Annabelle Schouten is 20 jaar en studeert geschiedenis met journalistiek aan de universiteit in Groningen.

Voor meer informatie kunt u bellen
met
Corry Westgeest
politiek secretaris NCPN Twente
(telefoonnummer 053 - 4763881).

Voor financiele steun giro 4698189 t.n.v. NCPN (Ov.) Enschede

Enschede, 22 april 2002