(Voorkant pamflet)

Achterkant:

1 Mei: Dag van de arbeid

 

1 Mei, de internationale ‘Dag van de Arbeid' is al meer dan honderd jaar een feestdag voor de werkende bevolking en de mensen die zonder werk of inkomen zijn. Deze dag is gekoppeld aan de strijd voor een goed inkomen, werk en vrede.

In bijna alle landen is 1 mei een vrije dag, behalve in Nederland.

De NCPN vindt dat werkenden deze vrije dag verdienen, want zonder hen zou de maatschappij niet kunnen draaien en de winsten zijn bovendien hoog genoeg. De uitpuilende sociale verzekeringskassen zijn onder andere een duidelijk voorbeeld dat er jaren teveel premie is ingehouden (door de werkenden opgebracht). Het rechtse Balkenende beleid heeft dit gebruikt om duizenden mensen via de pre-FPU, VUT en andere regelingen 'af te danken'. Hiervoor kwamen minder banen terug. Ook krijgen werknemers doorgaans minder betaald omdat zij jonger zijn. Dat noemen wij verdeel en heers! We zien iedere dag dat het kapitalistische systeem steeds meer problemen laat ontstaan in de gezondheidszorg, het onderwijs, de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. De machthebbers zijn niet bereid om de honger plus de oorlogen in de wereld op te lossen. Alleen de winsten voor de aandeelhouders blijken te tellen. Gigantische geldstromen verplaatsen zich per uur en per satelliet over de wereld en laten een spoor van ellende achter: privatisering van overheidstaken, sluiting van fabrieken, lagere lonen en afschaffen van - af en toe - nog redelijk functionerende sociale vangnetten. De NCPN zet zich in om dit systeem van kapitalisme en winsthonger te vervangen door een systeem waar iedereen werkt (naar vermogen) voor zijn/haar inkomen, waar geproduceerd wordt naar behoeften en wet- en regelgeving voor iedereen hetzelfde is: een socialistisch systeem.

 

Meer weten, de NCPN steunen? Kom op 1 mei, neem een (proef-) abonnement op onze krant Manifest,  stort een bijdrage (voor dit feest) op ons postbanknummer: 4698189 te Enschede.  

 

1 Mei vrij!