Nieuwjaarstoespraak 2014, 31 januari, De Zon, Enschede

Beste vrienden, vriendinnen en kameraden.

Graag heet ik jullie namens NCPN afdeling Twente van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de partijgenoten van de DKP natuurlijk een extra hartelijk welkom.

Fijn dat jullie, vrienden, vriendinnen en leden er zijn. Zo, laten jullie zien, dat jullie geÔnteresseerd zijn, je wellicht ook in wil zetten voor alternatieven voor het kapitalisme. Kapitalisme, dat heel veel problemen veroorzaakt. De NCPN kiest heel duidelijk voor het socialisme, socialisme waarbij er natuurlijk ook problemen zijn, maar waar de rijkdom rechtvaardig verdeeld wordt. Hier wordt vaak gezegd: ieder mens telt, nou, jullie weten dat dat niet waar is, maar in het socialisme is dat wel waar! Vanavond gaan we jullie vertellen wat onze partijafdeling in 2013 heeft gedaan om dit doel dichter bij te brengen en wat we in 2014 van plan zijn. In de discussie horen we graag wat jullie hiervan vinden. Maar eerst willen wij jullie een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. We doen dit met een mooie nieuwjaarswens van een kaart die Ben ten Vaarwerk ons stuurde. Luister naar Geki LuitenÖ Dankjewel Geki, Dankjewel Ben, je zegt hier heel mooi waar onze partij, waar wij leden ons voor inzetten. De NCPN is tegen het kapitalisme, het imperialisme omdat het veel problemen veroorzaakt. Door de ongebreidelde winsthonger van de grote multinationals worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armen. Vooral nu het systeem, wereldwijd, al jaren in crisis verkeert: wordt de werkloosheid, de armoede, de honger en de oorlog steeds meer, en steeds erger. Dagelijks zien we op TV, in de media en in onze eigen omgeving hoe onschuldige mensen het slachtoffer worden. De NCPN vindt deze situatie onacceptabel. We weten dat het kapitalisme/imperialisme steeds weer crisis zal veroorzaken. Daarom kiezen wij voor het socialisme, waar niet een klein groepje maar de bevolking de aandeelhouders zijn, en dus de dienst uitmaakt, wat democratisch gecontroleerd wordt, dus echt democratisch. Het belangrijkste wapen van het kapitalisme om mensen te onderdrukken en revolutie te voorkomen is: verdeel en heers. Alle middelen die men kan bedenken worden, afhankelijk van de situatie, hiervoor gebruikt. De media, de wetenschap, het onderwijs en regeringen, spelen hierin een belangrijke rol. Wil je hier iets tegen doen, en iets bereiken, is het belangrijk om eerst een goede analyse te maken en machtsverhoudingen te onderzoeken. De landelijke NCPN doet dit wereldwijd met andere communistische partijen, met hun eigen afdelingen en met andere groeperingen.

Op onze uitnodiging hebben wij de belangrijkste strijdterreinen van onze afdeling in 2013 in kaart gebracht. Links, 2 fotoos over de strijd voor socialisme. De bovenste foto is de 1 mei-viering in Enschede met de Cubaanse ambassadeur. Een geweldig politiek feest. De ambassadeur vertelde over de ontwikkelingen op Cuba. De economische boycot zorgt nog steeds voor ernstige problemen, maar daarnaast 'vieren' de Cubanen hun onafhankelijkheid van het kapitalisme. Alle vragen, bv.ook over de kerk, konden worden gesteld. Na de discussie speelden, zongen en dansten, de Cubaanse band en de ambassadeur de sterren van de hemel. We hielden 1 mei in restaurant Forum, echt geen kleine zaal, en deze was bomvol. Vaak wordt er gesuggereerd: het socialisme is achterhaald. Nou, dat is echt niet waar. Ook in Nederland, ook in Enschede is de belangstelling voor het socialisme best groot. Wat Cuba betreft is het mooi om op woensdagavond naar de TVuitzending over Nick en Simon op muziektour in Cuba, te kijken. Zij doen wel wat badinerend tegen de Cubanen, stellen ook rare vragen over de levensomstandigheden, waar ze gelukkig zelf over zeggen dat ze er niets van snappen, maar uiteindelijk zijn ze heel erg onder de indruk van de prachtige muziek, het gastvrije onthaal en de blijdschap van de mensen. Links onder op de kaart een foto van de onthulling van een plantsoen en plaquette in de wijk Laares voor de Enschede kameraad Aldenkamp. Een CPNťr die vanaf 1931 in de gemeenteraad zat, als verzetsstrijder kamp Buchenwald overleefde, en na zijn terugkeer tot eind jaren zeventig weer in de raad heeft gezeten. Voor de Laares heeft Aldenkamp veel betekend. Een paar Wijkraadsleden hebben zich jaren ingezet om dat in de wijk zichtbaar te maken. Naar voorbeeld van Aldenkamp, hebben zij, bij de renovatie van de wijk, jaren geknokt voor betaalbare huizen en voor een plantsoen en plaquette voor Aldenkamp. Bij de onthulling liep de hele wijk uit. Het was hartverwarmend om te horen hoe velen Aldenkamp roemden om zijn inzet voor rechtvaardigheid. Een plantsoen en een plaquette voor een communist is een terechte eer en bijna uniek. Moet veel meer gebeuren!

Als afdeling gaan wij ook naar herdenkingen waar communisten een grote rol gespeeld hebben. Zo waren we dit jaar bij de legging van de Struikelstenen voor 2 Enschedese communisten. Ger Wooldrik, bekend van zijn acties voor erkenning van Johannes ter Morsche, mocht op TV Enschede hierover het woord voeren. Het is ook weer uniek in Nederland dat in Enschede communisten in aanmerking komen voor Struikelstenen. We zijn betrokken bij vergaderingen hierover, en er volgen er zeker meer! Ook zijn we, zoals ieder jaar, naar de landelijke herdenking van de Februaristaking geweest op 25 februari, binnenkort is dat weer, op tafel ligt hierover een oproep. We zijn altijd op 4 mei bij de dodenherdenking en eind november bij de Hannie Schaftherdenking in Haarlem. Naast het eren van de inzet van deze communisten, vinden wij het heel belangrijk dat zij in de geschiedenis niet doodgezwegen worden, en we gaan er ook naar toe om te waarschuwen tegen opkomend fascisme. Rechtsboven op de kaart een foto van een demonstatie tegen de oorlog tegen SyriŽ. Een spandoek van de Initiatiefgroep 'Oorlog is geen Oplossing' waar wij actief in zijn, en een bord 'Stop medialeugens over SyriŽ, een comitť wat we zelf opgericht hebben.

Oorlog is een van de ergste gevolgen van het winst bejag en de crisis in het kapitalisme/imperialisme. Miljoenen slachtoffers tijdens de oorlogen, maar ook nog jarenlang daarna. Vernieting van landen, vernietiging van economieŽn en vernietiging van kapitaal. Het is nu 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Er was een Tweede Wereldoorlog en er is nog steeds oorlog. Na JoegoslaviŽ, Irak, Afghanistan, LibiŽ is nu SyriŽ aan de beurt. En vergeet niet: de 65 jarige uitsluiting en deportatie van Palestijnen. Het Westen heeft in al deze conflicten bergen boter op hun hoofd, ook Europa ook Nederland. Wat grondzaken betreft: onrechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen, gigantische expansie- en winstdrang van multinationals en de koloniale voorgeschiedenis.

Wat oorlogvoeren betreft: enorme sancties en embargo's, gigantische wapenleveringen en militaire training, politieke inmenging, directe militaire interventie, bombardementen en grondtroepen. Met barbaarse middelen, gesteund door bepaalde regeringen: Saoudie Arabie, de Verenigde Staten en IsraŽl, vecht men om de macht en de macht over grondstoffen, waar olie een van de belangrijksten van is. De aangevallen landen worden gedwongen om zich te verdedigen, ook met wapens, maar dit 'recht' tracht men hen met stemminmakerij ook nog te ontnemen.

Onder het mom van democratie wordt mensen zand in de ogen gestrooid. Regeringen die hen niet bevallen, en dat zijn er nogal wat, worden meteen regimes en dictators genoemd. De media spelen hier een grote rol in. Nagenoeg niemand die tegen de oorlog is, wordt aan het woord gelaten, vandaar ons comite 'Stop de medialeugens'. We hadden een picker-line bij het NRC. Er kwam een journalist naar buiten die van alles opschreef, maar er kwam niets in de krant, niet mooi, maar mooi was dat de Tubantia dit wel oppikte. De mensen, de groeperingen, die tegen oorlog zijn worden niet alleen doodgezwegen, erger, men suggereert dat de vredesbeweging bijna niet meer bestaat. Gister stond er een artikel in de Tubantia over de resten van Pax Christi en het IKV die nu, met subsidie, meepraten over hoe je oorlog moet voeren. Opmerkelijk is dat de groep en de acties van Stop de N Bom, stop de kruisraketten niet genoemd worden. Na de beweging tegen de N Bom, en de kruisraketten is de vredebeweging in Nederland erg veranderd. De vraagstukken werden politiek te ingewikkeld enÖmen moet een keuze gaan maken. De publieke opinie speelt hierin een grote rol. Ben je bv tegen bombardementen, inmenging op JoegoslaviŽ, Irak of SyriŽ, dan ben je per definitie voor Milosewitz, Saddam Hoessein en Assad, die echter tegelijkertijd het recht ontzegd is om hun land te verdedigen. En dat zou over democratie gaan? Nee toch!

In Enschede hebben we de unieke Initiatiefgroep Oorlog is geen Oplossing. Dit is een groep politieke partijen, maatschappelijke -en kerkelijke organisaties en personen die vanuit verschillende achtergronden tegen oorlog zijn. Opvallend is dat veel zich links noemende politiek partijen, PvdA, SP, Gr Li zo goed als afgehaakt zijn. De overgebleven groeperingen hebben de afgelopen 25 jaar bij nagenoeg alle oorlogen geprotesteerd in het centrum van Enschede. Bij de acties zijn de mensen uit de landen waar het om gaat belangrijk voor de informatie over de landen, vooral omdat er heel veel leugens verteld worden. Op dit moment met de oorlog tegen Syrie zijn we heel content over de geweldige samenwerking met Sonja van den Ende, statenlid van de SP. Sonja heeft in Syrie gewoond en is geweldig goed op de hoogte van de sitautie in Syrie en het hele Midden Oosten. Ook bij acties voor de Palestijnen is Sonja als bestuurslid van Stop de Bezetting, een trouwe bondgenoot. Applaus

Begin 2013 is er naar voorbeeld van Enschede in het kader tegen de oorlog tegen Syrie weer een landelijke groep gevormd, Oorlog is geen Oplossing.nl De laatste jaren zien we steeds meer militaire samenwerking tussen verschillende Europese legers, gericht op de vorming van eengemaakte Europese legermacht. De NCPN vindt dat Nederland uit de NAVO moet. Dit standpunt deelt zij met een samenwerkingsverband van 4 communistische Europese partijen, de PvdA/Be/ de communistische partij van Luxemburg en de Duitse Kommunistische partij. Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de wereld in brand werd gezet. Omdat de situatie van nu verglijkbaar is met de situatie in 1914 organiseren deze partijen, gezamenlijk, op 15 februari een demonstratie in Aken, om 12.00 uur voor het Centraal Station. De actieeisen zijn:ÖÖ.bij de stand ligt het pamflet hierover. Rechts onder op de uitnodiging een foto van de start van de grote FNV in beweging campagne Meer koopkracht en echte banen op 30 november in Utrecht

Historisch gezien zijn communisten altijd actief in de vakbonden, omdat arbeiders in de bedrijven de meerwaarde maken, wat betekent dat arbeiders gezamenlijk veel kracht kunnen ontwikkelen om de loonstrijd te voeren. De crisis van het kapitalisme wentelt men af op de arbeiders, steeds slechtere arbeidsomstandigheden en nauwelijks koopkrachtverhoging, terwijl de prijzen blijven stijgen. Strijd daartegen is dus noodzakelijk. Binnen de vakbonden is de laatste jaren, onder aanvoering van Agnes Jongerius veel veranderd. De bonden stonden sterk bij de pensioenstrijd, maar Jongerius liet het afweten. Om de macht van de grote bonden te breken, moesten er 1 vakbeweging onstaan. Alle tijd ging in dit proces zitten, terwijl er nauwelijks aandacht was voor de verslechteringen, denk maar aan de zorg, de post, de WSW, de flexibelecontracten en ga zo maar door. Aan veel van deze acties hebben wij meegedaan.

Onze afdeling is vooral betrokken bij de ABVAKBO en Bondgenoten. In het afgelopen jaar hebben wij ons ook intensief ingezet voor de nieuwe vakbeweging. Met de ABVAKABO afdeling Twente is het gelukt om Rik Min in het ledenparlement te krijgen! Een mooi resultaat, want regio's maken gezien het aantal leden weinig kans ten opzichten van het Westen en Midden van het land. Veel regios's zijn dan ook niet goed vertegenwoordigd. Rik heeft in het ledenparlement de kans gehad, gepakt natuurlijk, om de vinger op de zere plek te leggen in de pensioen discussie. Samen met Paul Ulebelt van de SP en Pieter Omzicht van het CDA heeft hij aan de kaak gesteld, dat ontdekt is dat er:

-aan premies 31 miljard per jaar binnen komt, en er slechts 26 miljard per jaar aan uitkeringen wordt uitgekeerd. Ra, ra, ra waar blijft de rest?
-al het opgespaarde geld in de pensioenpotten, 1000 miljard, niet gebruikt wordt voor de uitkeringen! Wat doet men eigenlijk met al dat opgespaarde geld?

We zien dat zowel de PvdA, de SP, en Groen Links geen enkel antwoord hebben op al deze vraagstukken, net als op van problemen werkloosheid, koopkrachtverlies, schulden, oorlog en vrede. Zij draaien wat rond en zadelen hun mensen in provincie en gemeenten met problemen op door decentralisatie van taken, let wel met minder oftewel te weinig geld. Vooral gemeenten raken in grote problemen en gaan de taken regionaliseren, de gemeenteraden worden zo feitelijk - door hun eigen beleid - buiten spel gezet. Natuurlijk zijn er binnen gemeenten en provincie belangrijke strijdterreinen waar wij aan mee zullen doen. Zo zijn we op dit moment bezig met een actie tegen de sluiting van 3 wijkcentra in Enschede en het ontslag van 32 werknemers. Dat gebeurt op 1 mei nota bene. We roepen alle gebruikers de centra op om te protesteren bij de gemeente, bij Alifa en de poltieke partijen. Er komen mooie reacties op en in het NŪje Terphoes, waar Elly Mulders werkte, is er een grote demonstratieve vergadering geweest. In de digitale nieuwsbrief van de PvdA lazen wij dat zij zich inmiddels acter de oren krabben over de gevolgen van dit besluit. Mooi toch! Op de Tafel ligt hierover informatie.

Deze keer doen ook iets niet. Wij doen niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Wij denken, dat wij in de strijdterreinen waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, meer kunnen bereiken. Onze slogan voor 2014 is: Solidariteit in de strijd; voor socialisme.

Enschede, CW. 31 jan 2014