Werkloosheid is een ziekte van het systeem.

 

De economische crisis woedt volop. De werkloosheid is overal om je heen te zien. Men zegt dat er voldoende banen zijn. Maar wij zien ze niet. Er zijn domweg geen banen genoeg. Althans onvoldoende volwaardig banen. De komende tijd zal werkloosheid heviger worden dan ooit. Banenverlies is nu helemaal dagelijkse praktijk geworden. De werkloosheid is in Nederland eigenlijk sinds 1975 niet weggeweest. Al die jaren heeft men mensen kunnen dumpen in de WAO, de WW, de vut of de bijstand. Maar dat pikken wij zomaar niet meer.  Het werklozenbelangenkomitee Twente eist volwaardig werk en volwaardig loon. Wij willen geld kunnen verdienen. Wij willen niet worden afgedankt.  

 

Meer dan een miljoen mensen in Nederland zoeken een goede baan. Een passende baan. Vast en goed betaald werk. Wij willen weg kunnen als we een rotbaan hebben bij McDonalds, in de horeca of bij een uitzendbureau. Met ‘banen’ van rond de 7 euro per uur (zoals bij de thuiszorg of TNT), kun je geen bestaan opbouwen.

 

Allerlei dure banenplannen worden gelanceerd. Reǐntegratiewerkers worden op ons losgelaten. Die ‘regelen’ af en toe wat banen. Mensen die niet staan ingeschreven maar wel een baan zoeken, ‘nuggers’, lopen daardoor kans achter het net te vissen. Het geld van al die reǐntegratie-projecten kun je beter aan de werklozen zelf geven. De uitkeringen en de bijstand zijn immers veel te laag. Gemeentes in Twente en de sociale verzekeringsinstanties (UWV) houden geld over.

 

Politici en de bestuurders weigeren systematisch het echte probleem van de werkloosheid te benoemen en verschuilen zich achter nietszeggende kreten. Werkloosheidscijfers worden gemanipuleerd. In alle sectoren is er vrijwilligerswerk bij gekomen. Dat heeft betaalde banen verdrongen. Dit verhoogt de werkloosheid. Wij willen een gewone, goede en passende baan om ons eigen brood te kunnen verdienen. Dat verhoogt onze koopkracht. Men gebruikt werklozen uit andere landen om de lonen te drukken en de werkloosheid - hier - alleen nog maar groter te maken.

 

Mensen boven de 45 jaar lopen grotere kans werkloos te worden. En vinden bovendien dan bijna geen andere baan meer.

 

Men wil ons laten werken voor een uitkering. Maar die uitkeringen worden wel door de werkende klasse betaald. Het is ons eigen geld. Wij hebben die premies betaald. Niet de kapitalisten. Die profiteren er dan van. Wij vinden dat mensen niet verplicht mogen worden om vrijwilligerswerk te gaan doen; zeker niet als dit ten koste gaat van bestaande of nieuwe arbeidsplaatsen.

 

De werkloosheid is echter te wijten aan de overproductie. Er is van alles te veel en aan onze koopkracht van alles te kort. Werken met een uitkering helpt niet. Dat geeft alleen maar meer overproductie en dus meer werkloosheid. Dat weet iedereen. Politici niet?

 

De regio Twente heeft de plicht voor passende werkgelegenheid te zorgen; voor ons, voor onze jeugd onder de 30 jaar en voor ouderen van boven de 45 jaar.

 

Er moeten substantiële stappen worden gezet voor goed passend regionale werkgelegenheid.

 

Een land met een economisch systeem dat niet in staat is elke burger een baan te verschaffen (passend bij zijn capaciteiten) is het niet waard verdedigd te worden. Laat staan in Afghanistan.

 

Wij willen een maatschappij, met hele andere prioriteiten: in plaats van prioriteit aan de aandeelhouder en hun winstbejag. De mens hoort centraal te staan, niet de winst.


Waarom denken wij dit?

 

Als de economie verder gaat instorten en er een economische crisis als in 1929 ontstaat, zal men trachten ons overal zo goedkoop mogelijk aan het werk te zetten. Velen van ons worden nu al aan het werk gezet, als parkeerwachter, als wijkagent of in het leger als kanonnenvoer. Wees dus waakzaam, nu de crisis in de Verenigde Staten al aan de poort rammelt en de werkzoekenden "met behoud van uitkering" of voor een fooi aan het werk moeten. Bij de alpha-hulpen in de thuiszorg, bij de postbodes (TNT) en in de horeca zijn de lonen al schrikbarend laag; voor 6 of 7 euro, of minder, per uur. Willen we voor dat salaris wel werken? Er moeten substantiële stappen worden gezet voor goede, passende regionale werkgelegenheid voor iedereen.

 

Wat gaat dit - kapitalistische - systeem doen aan die mensen die wel opgeleid zijn en hun diploma hebben in de zorg, maar geen vast werk kunnen vinden? Gaat het de toekomst worden dat mensen met een uitkering vaak sneller een baan 'krijgen' dan mensen met een diploma? Geschoolde mensen hebben recht op een baan. Het is frustrerend als je jaren naar school gaat, en dan van school af gaat met een diploma en dan geen goed werk kan vinden. Ja, via een uitzendbureau of een nul uren contract. Waarom moeten we dan nog naar school om een diploma te halen, zullen vooral jongeren kunnen gaan denken.

 

De hoeveelheid geld in de werkloosheidsfondsen, zoals de WW en WAO is opgebracht door de werkenden. De werkgevers hebben er geen cent aan meebetaald. Uit dat geld wil de regering loonsubsidie aan de werkgevers gaan betalen. Dat is driedubbel pakken. Ten eerste blijft de gewone uitbuiting er gewoon. Ten tweede is dat geld ons eigen gespaarde geld en ten derde zijn degenen, die de crisis veroorzaakt hebben, degenen die subsidie - het geld van de arbeiders - krijgen. Gekker moet het niet worden.

 

Het is hun crisis; niet de onze. Door hun hebzucht veroorzaakt. De kapitalisten horen de crisis te betalen. Niet de gemeenschap. De gemeenschap, de politiek, hoort het geld te halen waar het zit. En niet - bijvoorbeeld - zomaar even goedkoop te graaien in de verzekeringskassen of de algemene middelen. Mensen mogen niet tegen hun zin in, in de vut geduwd worden of richting zelfstandige, freelancer of ZZPer te worden gepusht. Dat lost het probleem van het kapitalisme: overproductie, uitbuiting van de werkenden en (daarom) van de werkloosheid, helemaal niet op. Nutsbedrijven moeten weer in ere worden hersteld. Misschien is 50% nutsbedrijvigheid en 50% private bedrijvigheid veel beter voor de werkgelegenheid en voor het belang van de bevolking. Private bedrijven presteren helemaal niet beter.

 

Een maatschappij die onze bestaanszekerheid niet meer kan garanderen, willen wij niet meer. Wij willen dan ook, zo langzamerhand, een hele andere maatschappij – socialisme - met hele andere prioriteiten: in plaats van de aandeelhouders die de volle winst opstrijken; de mens moet centraal.

 

De eisen van het werklozenbelangenkomitee Twente zijn:

 

 * Meer werk in deze regio

 * Volwaardig werk en een volwaardig loon

 * Geen nepbanen met een nepsalaris

 * Meer nutsbedrijven in plaats van overal en nergens private bedrijven de macht over onze rijkdommen geven

 * Geen verplichte tewerkstellingen

 

De oprichters van het werklozenbelangenkomitee Twente zijn Louis ten Voorde, Oldenzaal (voorzitter), Henk van der Pluijm, Enschede (secretaris), Marco Hanekamp, Rik Min en Corry Westgeest.

 

Meer informatie: Pollenbrink 114, 7544 AS Enschede (secretariaat). Telefoon: 053 – 478.3917

 

(Het werklozenbelangenkomitee Twente is een initiatief van de NCPN Twente)