Toespraak Rik Min op Nieuwjaarsbijeenkomst, 16 februari 2013, in de Zon te Enschede

Beste mensen, beste vrienden, vriendinnen en belangstellenden,

Jullie zien dat de maatschappij aan alle kanten steeds rotter wordt. Je ziet overal om je heen systemen in elkaar donderen. Zoals de WW, de woningmarkt, een redelijke flex-wet en de bijstand. Dit is een land in een enorme crisis. Ongelukkigerwijs zien mensen met een goede baan het niet zo een twee drie. Maar mensen zonder baan des te meer.

DE CRISIS:
In 2009 begon voor het eerst, sinds de crisis van de dertiger jaren, de productie in de hele wereld te dalen. In de VS met 3%. In Europa met 4%. Daarop kwam een wereldwijde golf van ontslagen, sluitingen, loonblokkades en allerlei soorten flexibilisering over ons heen [Bron Marxistische studies, no. 100].

Deze crisis is geen zuivere financiŽle crisis. Deze crisis is een fundamentele crisis van het kapitalisme; een overproductiecrisis. Het systeem is structureel al sinds 1973 en eigenlijk al sinds 1929 instabiel.

Het kapitalisme is in z'n neoliberale fase in een neerwaartse spiraal van zelfvernietiging terecht gekomen. Wij van de NCPN geloven dat ze hier niet meer uit komen. Wat gebeurde er allemaal wel niet?

DE BANKEN:
In 2008 en 2009 werden meerdere duizenden miljarden geÔnjecteerd om de banken te redden en de economie weer op gang te brengen, maar sinds 20011 is dat effect weer verdwenen. De permanente overconsumptie van de rijkste 10% van de bevolking vierde hoogtij. Maar de taart werd al opgegeten voordat ze helemaal gebakken was! Vandaag werpen speculanten en allerlei miljonairs zich op de staatsschulden; de allerlaatste bubbel in het systeem.

De huizenmarkt in de USA donderde in elkaar. Hypotheekproducten bleken niet gedekt te zijn. Nu is hij in Nederland op een zoveelste dieptepunt. Voor jonge starters is de prijs van een huis en een hypotheek nog steeds onbereikbaar. Huren zijn ook erg hoog. CoŲperaties dreigen om te vallen als ze de huur niet mogen verhogen. Waar zijn ze mee bezig geweest? Hoe dom kunnen politici van VVD, CDA en PvdA geweest zijn. Wat een domheid overal. En politieke luiheid.

UITBUITING:
Wij worden tegenwoordig op 3 manieren uitgebuit. Op 1 Mei vertelde ik jullie dit al. Ten eerste op de klassieke meerwaarde-theorie van Marx, door de aandeelhouders die alle winst opstrijken. Hun zetbazen bij beursgenoteerde bedrijven, verdienen miljoenen, opdat ze miljarden doorschuiven naar de bezittende klasse; de 1% waar de Occupy-beweging het over heeft. Communisten noemen die groep de bourgeoisie. Ten tweede als consument wordt je uitgebuit en verdwijnt je zuur verdiende geld maandelijks als sneeuw voor de zon, aan vaste lasten, woonkosten, belastingen en de supermarkt. Ten derde wordt je gepakt door regelrechte maffiapraktijken, zoals bij woekerpolissen, maar eigenlijk ook door verzekeringen, banken e.d., die je hoofd in een strop proberen te krijgen.

MEEDOGENLOOS:
Wij willen onder de mensen een antikapitalistische bewustzijn verspreiden. Velen denken dat er geen ander systeem mogelijk is. Ook nu ze na het vallen van de muur zien dat de verzorgingsstaat waar de sociaal-democraten zo trots op waren (wij ook), rustig wordt afgebroken. Vallen de schellen dan niet van de ogen? Nee! Nog niet. Men houdt vast aan een soort geloof dat je je kunt verzekeren tegen de manco's van het kapitalisme. Zuid Europa, Ierland, Afrika en Latijns Amerika weten dat dat niet kan of niet lukt. Het kapitalisme is meedogenloos. Zelfs op je ziekbed of je sterfbed wrten ze nog jje laatste geld af te troggelen. Zie de discussie over verzorgingshuizen.

KAPITALISME BANROET:
De kapitalistenklasse zelf is niet bankroet. Bijna alle landen; en veel personen wel. De Spaanse kapitalistenklasse maakte in 2011 via 35 multinationals 33.700 miljard euro winst [MS, no. 100, p.65]. Volgens de Spaanse vakbond ontdoken deze figuren met zijn allen 42.000 miljard euro aan belastingen in 2010 [idem]. 482 leden van het topkader, de managers, kregen een gemiddelde vergoeding van 777.000 euro per jaar. Dat is ruwweg 145 keer hoger dan het gemiddelde loon van het gewone personeel [Idem, p.66]. En dat alles hebben politici in Europa en in Nederland van VVD, CDA tot PvdA laten gebeuren. Het neoliberalisme is een absolute ramp gebleken. En nog willen ze het neoliberale idee niet afschaffen [Bron Marxistische studies, no. 100].

NEOLIBERALISME VERPLICHT
We worden gegijzeld dor de Europese Unie en haar verdragen die wij zogenaamd getekend hebben. Om hun concurrentiepositie te handhaven zien landen geen andere uitweg dan te besparen. Besparen is een leugen. De staat staat gewoon in dienst van speculanten en zwendelaars. We moeten de weg terug-wijzen - nationaliseren - en nutsbedrijven terug zien te krijgen. Wij moeten erop wijzen dat zelfs dan de problemen niet allemaal op te lossen zijn. Socialisme is de enige oplossing. Dat geeft rust in de tent. (Zie ook elders.)

VOORBEELD:
De mensen komen er zo langzamerhand achter dat het kapitalisme, het aandeelhouderskapitalisme, het grootste roofdier is dat bestaat. Vorig jaar gingen 3600 werknemers van KPN naar de directie en overhandigden een brief waarin ze schreven dat de leiding, met name de directie, met hun miljoenen salaris "speelbal is geworden van de aandeelhouders" - die al onze verdiende miljarden opslorpen - en "van de waan van de dag". Bravo.

VOORBEELD:
Vakbonden bij Philips verweten in 2012 de raad van commissarissen "ordinair aandeelhouderskapitalisme en banenverlies ondanks superwinst". Bravo. Philips schrapte die week 2200 banen. 1400 banen verdwenen er al eerder in Nederland. ING schrapte vorige week nog 2000 banen.

BEZUINIGINGEN:
De grootste leugen van het neoliberalisme is: "wij moeten bezuinigen". Als ze 20 miljard of 30 miljard willen bezuinigen, in hun dieventaaltje, dan bedoelen ze: voor 20 miljard of 30 miljard overheidstaken afstoten, nutstaken afstoten, verkopen en privatiseren; en de winsten van deze monopolies overlaten aan het private kapitaal van hun vriendjes. Zodat zij winsten kunnen maken; en de winsten niet meer naar de schatkist toevloeien. Precies dus het omgekeerde van socialisme. We hebben gezien dat Wouter Bos een weekje marxistisch optrad bij Fortis en ABN-Amro. En dat Dijsselbloem een dagje marxistisch optrad bij SNS. Dat geld komt namelijk wŤl terug als je consequent marxistisch bent. Maar daar juist zit het probleem: dat wil men niet. Mag men niet. Kan men niet. Men wil de winst niet naar de overheid toesluizen. De verdragen van de EU staan dat niet toe. Daar in staat dat de EU-landen een neoliberale politiek moeten voeren.

MARXISTISCH?
De sociaal-democratische gezegsdragers zijn kortstondig marxistisch; maar met iets andere bedoelingen dan wij. Zodra bank of nutsbedrijf winst maakt verkopen ze het weer aan een private partij! Schande.

SNS BANK:
De SNS bank is een bank van vier gekoppelde bedrijven. Een bankbedrijf, een verzekeringsbedrijf, een schimmige BV en een vastgoedbedrijf. Dat laatste leek het probleem; maar dat eerste bleek juist het probleem: die bank. Dat gedeelte ging juist failliet. (Er dreigde een fatale bank-run.) Dat wist de Nederlandse Bank als toezichthouder. Alleen speculerende aandeelhouders dachten nog dat hun aandeel 70 eurocent waard was. Dijsselbloem wist wel beter. Hij nationaliseerde de boel; voordat de bank omviel. Bravo. Hij gaf de aandeelhouders nul komma nul. Ook de obligatiehouders niets. Bravo. Waar ging die 3.7 miljard euro dan naar toe? Die ging naar de liquide middelen van de bank, want die mocht niet omvallen. Dat is het hele verhaal.

SOCIALISME:
Dames en heren, de meest voor de hand liggende oplossing is een socialistische maatschappij. En niet een sociaal-democratische. In een sociaal-democratische maatschappij blijven de winsten en de meerwaarde van alle ondernemingen, fabrieken en bedrijven naar de aandeelhoudersklasse vloeien. Jaar in jaar uit. Dat moet- volgens onze partij - eens ŤŤn keer afgelopen zijn. In een socialistische maatschappij zijn wij allemaal aandeelhouders. En kan de werkweek naar beneden. Kan de werkdruk omlaag. Kan het levensgenot naar boven. De lonen ook. Dat is beschaving. Waar ieder mens (dan) recht op heeft. Dan hebben wij naast ons inkomen uit arbeid, naast ons gewoon loon, ook inkomsten uit bezit. Zoals in China, in Cuba, in Vietnam, ja zelfs in Noord Korea (een land waar altijd zoveel over gelachen wordt, heeft men een dubbel inkomen.

ONDERNEMERS:
Dames en heren, voor sommigen wellicht schokkend: maar een ondernemer is geen kapitalist. Zeker niet in de belangrijkste gevallen. Aandeelhouders zijn kapitalisten. (Die werken niet.) Een directeur van een beursgenoteerde onderneming krijgt - uitsluitend omdat hij de enige is die weet hoe de geldstromen in dat bedrijf lopen - een miljoen aan salaris, maar dat is uitsluitend om op een onzichtbare manier miljarden naar de aandeelhouders door te sluizen: de kapitalisten die slapend rijk worden; zonder te werken. Zo'n man (of vrouw) brengt gewoon dubbel en drwars zijn geld op voor de aandeelhouders. Het zijn een soort moderne NSB-ers, met navenante salarissen; noem het maar zwijggeld (of 'kopgeld').

MILJARDEN:
Een miljoen is nu eenmaal duizend maal minder dan een miljard. Aandeelhouders hebben graag een miljoen over om hun miljarden vertrouwelijk doorgesluisd te zien worden. Net als een tiende deel van een cent in een boekhouding niks waard is ten opzichte van een euro. Dat weet elke boekhouder; en wij eigenlijk ook wel.

CHINA:
In China zijn 1,2 miljard mensen - en vooral spaarders via hun uitstaande spaargeld - aandeelhouder van al de productiemiddelen. Alle inwoners van China hebben - naast hun gewone loon - dat soms laag is - soms hoog is - ook een tweede inkomen. Een inkomen uit bezit van de aandelen van de productiemiddelen en vooral uit hun uitgeleende spaargeld aan het midden- en klein-bedrijf. Ik heb het hier over China zelf; niet over de industriŽle zones; niet over Hongkong; niet over Taiwan; en ook niet over de piepkleine aandelen-beurs die er sinds enige jaren is. Zoals de kapitalistenklasse slapend rijk worden, wordt in een socialistisch land - naast hun reguliere werk - de bevolking slapend rijk. In een socialistisch land is de klasse van kapitalisten afgeschaft. De bevolking beheert en is eigenaar van het kapitaal; het nationale financieringskapitaal.

OVERIG:
In de discussie wil ik graag nog met jullie praten over de toestand in de Arabische wereld, de toestanden bij de pensioenen, de toestand in links Nederland, en de eenheid van de werkende klasse.

ARABISCHE WERELD:
In de Arabische wereld is men feitelijk bezig met 'een Franse revolutie', het feodale systeem zien op te heffen, en 'een Russische revolutie', een socialer systeem, d.w.z. ''verlichting'', scheiding van kerk en staat door te voeren; en met anti-imperialisme. Maar dat kun je natuurlijk niet winnen als je je laat opstoken door Amerika, de EU en je laat betalen door Saoedi Arabie. Dus - kortom - wat daar gebeurt is zeer complex.

MOSLIMEXTREMISTEN:
Het zijn dezelfde soort moslim-extremisten die de Sovjet Unie in Afghanistan hebben verdreven; die ook in Bosnie met moord en doodslag aktief waren; En die nu Assad en de Baath-partij - met de grofste geweldsmiddelen - willen verdrijven. Figuren die niet bang zijn voor de dood en onmenselijke gruweldaden plegen.

PENSIOENEN:
Pensioenen zijn in Nederland een apart verhaal. Het verhaal over de pensioenen staat los van de AOW. Al die buffers die pensioenfondsen hebben opgebouwd worden helemaal niet primair gebruikt voor onze pensioen-uitkeringen. De uitkeringen zijn de afgelopen 5 jaar (en wellicht langer) betaalt uit de premie-inkomsten!! Dat hebben wij, NCPN, ontdekt. Samen met Paul Ulenbelt van de SP (ex-CPNer, die nog met Fre Meis heeft samengewerkt in Groningen, toen hij student was), hebben wij dat onder de aandacht gebracht van de huidige besturen in de nieuwe vakbond. De oude vakbond en de oude besturen hebben zitten slapen en meegedaan (aan deze vreemde gang van zaken om zoveel - ongebruikte - buffervoorraad aan te leggen).

BUFFERS:
Pensioenbuffers worden dus voor andere dingen gebruikt (dan voor uitkeringen)! Gelden daaruit worden gebruikt voor leningen aan (o.a.) Oost-Europa (aan Gorbatsjov? - aan Jeltsin? - om de muur om te laten vallen?). Leningen zijn prima drukmiddelen. We moeten tegen dit oneigenlijke gebruik van ons geld massaal en eensgezind optreden. Dat werkt. Dat zag je bij de zorgpremie-kwestie. Heel rechts spanden toen samen. De media speelden daarbij een grote rol. En de zaak van de inkomensafhankelijke premie was binnen een week van tafel.

ARBEIDERSKLASSE:
De PvdA kiest niet voor links (lees: marxistische analyses, laat staan marxistische oplossingen). De SP ook niet. De arbeidersklasse moet zich verenigen. De arbeidersklasse is te veel verdeeld. Ze weten - tegen alle geniepige medialeugens in - vaak niet meer wat hun belangen zijn; en hoe die te verdedigen. Zie het verschil met Griekenland, Portugal en Belgie. Eensgezinde aktie moeten we voeren: tegen verlaging van de lonen, de toenemende werkloosheid! Uiteindelijk hebben de werkende en de uitkeringsgerechtigden dezelfde belangen.
Organisatie is het belangrijkste wapen van de werkende klasse.
--> Leve de communistische beweging!
--> Leve de NCPN!

Zaal De Zon, Enschede, 16 febr. 2013 (geupload: 14 mrt 2013)