Toespraak Rik Min

Beste mensen

Wat we momenteel zien in Israel, zien we al 65 jaar. Miljoenen mensen zijn gevangen genomen, gedood of gedeporteerd. De Israellobby houdt de beelden van wat daar werkelijk gaande is, voor ons Nederlanders, weg. De Palestijnse bevrijdingsbewegingen hebben het gelijk aan hun kant en voeren dezelfde strijd als de bevrijdingsbewegingen in Zuid Afrika in de periode 1970 - 1990 tegen de overheersing van de blanken. De gevangenen in Israel verdienen dus onze volledige steun. De kolonisten dienen zich op de eerste plaats direct onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit te stellen. Waarom is dat op de Westbank nog steeds niet gebeurd? Uit woede dat de Palestijnen zo standvastig blijven volhouden, is de repressie van de zionisten gigantisch.

Het is de grootste fout geweest van de Verenigde Naties in 1948 Palestina in twee delen op te delen: 65 jaar oorlog, ellende en medialeugens. Ook is het een grote fout geweest dit Arabisch land mee te laten doen met het Eurovisie-songfestival en het Europees kampioenschap voetbal. Israel is een apartheidsstaat. Israel is niet alleen voor joden, maar voor iedereen die er woont en verdreven is. Een joodse staat is een illusie; een utopie. Deze utopie - die de zionisten bedacht hebben - laat al 65 jaar het hele Midden Oosten branden. De olie-lobby gebruikt en misbruikt deze situatie en de politiek ook.

Israel waant zich onoverwinnelijk. Ze denkt dat ze de westerse media eeuwig op haar hand kan houden. Feitelijk chanteert ze alle hoofdredacties. Ik weet dat. Ik was zelf anderhalf jaar hoofdredacteur van een weekblad. Ik werd ook door de zionisten onder druk gezet. Later zag ik dat bij de vakbonds-top ook. Ik was daar - 5 jaar geleden - getuige van dat de hele top op het matje bij de IsraŽlisch ambassadeur moest komen. Men zet iedereen tegen elkaar op. Zelfs gelovige joden tegen de oorspronkelijke bevolking. Een schandaal van het zionisme.

Het eigen-volk-eerst-idee is racisme, grenzend aan fascisme. Het PLO-idee: Israel moet samen met de Westbank een staat worden met gelijke rechten voor iedereen: moslims, christenen, joden, seculiere bewoners, Druzen en bedoeÔenen naast elkaar. Palestijnen hebben nu de meerderheid en zijn sinds kort weer een eenheid. Die kracht zal vroeg of laat het zionisme breken!

Dank voor uw aandacht.

Rik Min, 6 juli 2014