=== Politiek café / Nieuwjaarsbijeenkomst ===

Omdat wij je graag persoonlijk een gelukkig en gezond 2011 wensen, nodigen wij je van harte uit op onze openbare nieuwjaarsbijeenkomst.

Met de neo-liberale politiek breekt deze rechtse regering alle verworvenheden af van de werkende klasse. Zo helpen deze partijen de grote concerns om hun winst hoog te houden en zoals gewoonlijk wordt de crisis afgewenteld op de werkende mensen.
De NCPN is het hier helemaal niet mee eens. Werkenden hebben recht op hun rechtvaardige deel van de winst!
De NCPN zet zich hiervoor in en steunt acties die hier ook voor staan, want zoals Lenin al zei, is organisatie hèt wapen in de strijd om de macht [*].

Sprekers:

Corry Westgeest, voorzitter NCPN afdeling Twente
Mark Jan Smit, voorzitter CJB Overijssel

Hierna is er gelegenheid voor discussie, d.w.z. politiek café !!


De toegang is gratis, iedereen is welkom

Kun je niet komen maar wil je de NCPN wel steunen, laat het ons weten.

[*] Volledige citaat: "Het proletariaat bezit geen ander wapen in de strijd om de macht dan de organisatie. Gespleten door de macht van de anarchistische concurrentie in de burgerlijke wereld, teneergedrukt door de onvrije arbeid voor het kapitaal, voortdurend neegedrukt in de afgrond van de verarming, verwildering en degradatie, kan en zal het proletariaat (lees de loonafhankelijke klasse) slechts een onoverwinnelijke macht worden doordat zijn ideologische vereniging op grond van de beginselen van het marxisme verstrekt wordt door de materiele eenheid van de organisatie" [Lenin].