Oproep aan leden en sympathisanten

25 juni 2002

NCPN afdeling Twente steunt het intiatief van 'Het landelijk platform Stop de oorlog tegen de Palestijnen', om 30 juni uit te roepen tot de dag van de Palestijnse vlag. Onze afdeling heeft natuurlijk de vlag al uithangen en de komende dagen worden er nog 200 op A5 en A4 formaat op prominente plaatsen verspreid en geplakt. Wilt u bijgaand vlaggetje op een goed zichtbare plaats hangen? Voor ons afdelingsstandpunt verwijzen wij naar het artikel : Een staat alleen voor Joden is racisme, in onze Nieuwsbrief van mei 2001. Online op: klik hier. Deze Nieuwsbrief en vlaggetjes zijn op te vragen bij het secretariaat.

Namens het bestuur, Corry Westgeest, politiek secretaris


Schopmanlanden 22 Enschede; 28 juni - 7 juli 2002

Bijlage 1
Bericht van Nederlands Palestina Komitee bij het persbericht van het platform

Toon solidariteit met het vrijheidsstreven van het Palestijnse volk. Israel moet onvoorwaardelijk, direct en volledig weg uit alle in 1967 bezette gebieden, de Palestijnse vluchtelingen moeten eindelijk naar huis kunnen,

Organiseer plaatselijk discussiebijeenkomsten. Schrijf een stuk in een krant. Spreek Kamerleden aan (via www.overheid.nl is te vinden welke dat nodig hebben).

Doe iets en hou ons op de hoogte.

Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl

Bijlage 2
Persbericht Platform Stop de oorlog tegen de Palestijnen

Zondag 30 juni uitgeroepen tot 'Dag van de Palestijnse vlag'.

Het Platform 'Stop de oorlog tegen de Palestijnen' heeft zondag 30 juni uitgeroepen tot de 'Dag van de Palestijnse vlag' om solidariteit te betuigen met de Palestijnen. Het platform hoopt dat op 30 juni velen het voorbeeld van mevrouw Duisenberg en anderen opvolgenen de Palestijnse vlag zichtbaar uithangen, op welke plek dan ook.

In de komende dagen zullen er duizenden postkaarten met deze oproep worden verspreid in het hele land. De kaart is ook beschikbaar op www.freepalestina.nl. In 12 steden (Amsterdam, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam. Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Wageningen en Zwolle) heeft het platform distributiepunten voor de vlaggen georganiseerd, kosten: 10 euro. Voor Twente: Peter van Eerbeek telefoon: 0647388931.

Het platform 'Stop de oorlog tegen de Palestijnen' organiseerde op 13 april jl. in Amsterdam een grote landelijke demonstratie waar 30.000 mensen aan deelnamen. Op deze demonstratie waren ondermeer sprekers van het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid, KMAN en Vrouwen in het Zwart. Ook parlementariėrs van SP, GL en D66 spraken de massa toe. Het platform dat nu het vlaggenprotest organiseert is een breed samenwerkingsverband van tientallen maatschappelijke organisaties en prominente individuen.


Palestina vrij. Centrum van Enschede. In Twente circa 150 stuks