Verklaring van de NCPN afdeling Twente over het vliegveld

Over het vliegveld Twente is veel te doen. De NCPN afdeling Twente heeft vier jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen het standpunt ingenomen dat "we sluiting van het vliegveld kapitaalvernietiging vinden”. De afdeling staat op het standpunt “dat een klein vliegveld een aanjager zal zijn voor meer werkgelegenheid in de regio Twente”. Dat moeten we nu uitbuiten vindt de afdeling Twente van de NCPN.

Begin december heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad van Enschede zich opgesteld tegen sluiting, maar de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten te Zwolle pleitte eind December, daar en tegen juist voor sluiting. Nu lijkt het vliegveld van de baan. Moet de NCPN nu haar standpunt wijzigen of niet? De afdeling Twente blijft echter bij haar standpunt. Maar kan de zwaai van de PvdA Overijssel wel een beetje begrijpen, want het betreffende business-plan, wat die dag in de Provinciaal Staten aan de orde kwam, bleek veel te ambitieus, veel te grootschalig, qua vliegbewegingen en soorten vliegverkeer. De provincie en de regio Enschede moeten hun huiswerk nu terecht overdoen. Het proviciale college is daarom nu afgetreden. Grote paniek.

Herman Finkers was de laatste tijd nogal te keer gegaan tegen het vliegveld. Ook zelfs landelijk, zoals bij Pauw en Witteman en via Natuurmonumenten. Hij werd door GroenLinks gebruikt als ‘woordvoerder’ van de tegenstanders. Hij en GL gebruikten alleen maar argumenten als milieu, rust en natuur. Daarmee is GroenLinks en hij wat irreëel, behoudend, wereldvreemd? Er zal toch geld verdient moeten worden in deze regio met de hoogste landelijke werkloosheidscijfers. Zie deze groepen mensen de noodzaak om geld in deze regio te kunnen verdienen niet in? Zien ze wel in dat onze jeugd geen toekomst in Twente heeft. Studenten trekken weg. Jongeren gaan bij gebrek aan banen in de regio, werken in de Randstad. Toerisme, zoals die groepen stellen, zou leuk zijn, maar komt er ooit toerisme van de grond in die regio oostelijk van Enschede? Enschede heeft haast geen enkele traditie op dat vlak. Alleen richting Ootmarsum en richting Buurse is er toerisme.

Voorstanders van het handhaven van het vliegveld vinden de omgeving van het vliegveld allemaal een goede gelegenheid om de regio een nieuwe economische motor te geven. Het vliegveld ligt er nu eenmaal. Het is een van de modernste vliegvelden van Nederland. Slopen is zinloos. Deze regio heeft verder helemaal niks op dat punt. In de toekomst kan dat vliegveld belangrijk zijn. Het opheffen en op de vrijkomende delen woningbouw plegen, getuigt van een renteniers-menaliteit; van het niet meer weten wat deze regio nodig heeft. Daar is het nu eenmaal niet de tijd voor. Elke regio heeft middelen van bestaan nodig.

De NCPN heeft geen traan gelaten toen eind december het business-plan in Zwolle met een stem verschil strandde. Maar zij wil wel doorzetten. Samen met de PvdA Enschede, die dat ook vindt. De aantallen die in dat business-plan worden genoemd - van 1.2 miljoen passagiers per jaar - waren immers absurd. Dat moet gewoon anders kunnen; wat net zo goed rendabel zal zijn. Er mogen ook geen nachtvluchten komen naar het oordeel van de NCPN. De Gemeente Enschede mag er geen geld op het vliegveld gaan toeleggen. Die kant gaat het wel op. Dat wijzen wij af. Als er kosten zijn en als er investeringen nodig zijn, moeten daar ook baten tegen over staan. Het vliegveld moet de gemeente geld opleveren.

De NCPN Twente vindt al 4 jaar dat er vliegveldgerelateerde industrie moet komen en dat dat mogelijk is op en nabij dit vliegveld. (Dat is industrie waarbij een vliegveld meerwaarde heeft, zoals vliegtuigreparatiewerkplaatsen, vliegtuigresearch, trainingssimulatoren voor piloten, etc.) Het aantal vliegbewegingen is dan vrij laag. Een vliegtuig vliegt in, wordt gerepareerd en vliegt na een week of een maand weer verder. Ook andere vliegveldgerelateerde industrie kent weinig vliegbewegingen. Goederen en grondstoffen worden eenmaal aangevoerd en eenmaal afgevoerd. Dat wordt niet druk. Vliegtaxi’s zijn ook de toekomst. Dat moet ook kunnen op ons vliegveld. De NCPN ziet geen plek weggelegd voor grootschalige passagiersbewegingen zoals gesteld in het inmiddels afgeschoten business-plan. Voor gewone passagiers hebben we een goed vliegveld in Osnabruk/Munster. Daar moet het gewone passagiersvervoer plaatsvinden. In Twente zijn dergelijke passagiersvluchten weinig waardevol qua werkgelegenheid. Wij willen hier industrie en bedrijvigheid. Een trainings- instituut voor de Lufthansa wordt genoemd. Alles gericht op de bestaande bedrijvigheid rond Enschede, Hengelo en Oldenzaal: Stork, Siemens en soortgelijke andere bedrijven.