Nieuwjaarsbijeenkomst NCPN Twente
30 jan 2010 in De Zon
(aftrap voor de verkiezingen)
(start van de campagne)

Door Marco Hanekamp

Op zaterdag 30 januari heeft de NCPN afdeling Twente een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, in Enschede. Deze bijeenkomst was tevens de aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Ook de Twentse Courant-Tubantia heeft hier op dezelfde dag aandacht aan besteed.

Na haar welkomstwoord, betoogde Corry Westgeest (lijsttrekker) dat het jaar 2009 zich gekenmerkt heeft door de economische crisis en de vreselijke gevolgen daarvan. Hierbij moeten we denken aan hoge werkloosheid, verlies van koopkracht, toenemende armoede en uitbuiting van mens en milieu. Westgeest stelde dat we dagelijks de leugens over de crisis horen en dat politici zich aan hun verantwoordelijkheid willen onttrekken.

Het opvallende van de crisis is, dat de gewone mensen de schuld krijgen. Aan de ene kant stelt men dat we te materialistisch zijn en te veel willen hebben, terwijl men aan de andere kant beweert dat we juist niet genoeg gekocht hebben. “Deze redenering is gebaseerd op winstbejag, los van de koopkracht”, aldus Westgeest. Rechtse- en sociaal democratische politici denken dat de crisis vanzelf wel over zal waaien, dankzij het kapitalisme. Echter, zolang het particuliere bezit van de productiemiddelen en het spaargeld niet verandert, zullen crises steeds terugkomen. Dit zijn nou eenmaal de wetmatigheden van het kapitalisme.

Voor wat betreft het buitenlands beleid, maakt Nederland zich schuldig aan kapitalistische, imperialistische Amerikaanse systeem. Voorbeeld hiervan is het onder zoek naar de besluitvorming rond de oorlog tegen Irak. Hierbij blijven o.a. Tony Blair en Jan Peter Balkenende zich beroepen op valse informatie over de zogenaamde massavernietigingswapens van Irak. Er wordt daarbij totaal voorbij gegaan aan het internationale recht. Communisten daarentegen zijn tegen uitbuiting en onderdrukking van andere landen. Wij voelen ons verantwoordelijk en zetten ons ervoor in om alle leugens daaromtrent te doorbreken. “Als NCPN ondersteunen wij juist bevrijdingsbewegingen als de PLO, Kabila en de MPLA”. “Daarnaast ondersteunen we progressieve regeringen zoals die van Chavez en socialistische landee zoals China en Cuba”, aldus Corry Westgeest.

Onder het mom van modernisering en individualisering is in Nederland de overheid feitelijk buitenspel gezet. Neonliberalisering is het toverwoord hierbij. Te denken valt daarbij aan Bestek ’81. Een akkoord over loonmatiging en privatisering. Een akkoord waar de vakbonden zelfs mee instemden. Tegenwoordig is daar nog eens het akkoord van Lissabon bijgekomen. Een akkoord waarbij ook enkel de bezittende klasse profiteert, over de rug van de werkende bevolking en uitkeringsgerechtigden.

De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede, is voor de NCPN, dat de politiek de burger behoort te beschermen tegen de uitbuitingen van het kapitalisme. Burgers moeten juist de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om zo in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. De NCPN onderscheidt zich hiermee van de andere partijen, omdat de NCPN voor écht socialisme is. Wij als NCPN kijken wat de burgers hebben aan beleid, gezien vanuit een leninistisch-marxistisch oogpunt.

Alle tien de kandidaten van lijst 10 werden door Corry Westgeest aan de aanwezigen voorgesteld. De tien kandidaten hebben ieder hun eigen achtergrond en specialisatie. Daarnaast zijn ze allemaal op een of andere manier betrokken bij acties van de NCPN en voor echt socialisme. “De rode draad van onze inzet is: eerst de mensen en niet de winst”, aldus Westgeest. “Dit geeft duidelijk aan waar communisten voor staan, waar de NCPN voor staat”, voegt Westgeest er nog aan toe.

In de zaal ontstond een interessante discussie. Het ging ondermeer over eventuele samenwerking met de SP. Duidelijk is dat de SP niets voelt voor echt socialisme. Deze partij is steeds meer de sociaal democratische weg in geslagen, hetgeen voor de NCPN niet de juiste weg is. Toch moet samenwerking niet definitief uitgesloten worden, zo kwam ui de discussie naar voren. Ook de kameraden van onze Duitse zusterpartij, DKP mengden zich in de discussie.

Muzikaal werd de nieuwjaarsbijeenkomst omlijst door het Duo Soundcharm. Daarnaast was er een verloting georganiseerd, waarbij de opbrengst voor de verkiezingscampagne is. De verloting bracht € 85,- op.