Persverklaring over vliegveld Twente

Enschede, 30 dec. 2007 Het vliegveld Twente mag niet gesloten worden. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. Het is ook nergens voor nodig, integendeel. Twente heeft een nieuwe economische motor nodig. Het is nog steeds droevig gesteld is met de werkgelegenheid in Twente. Geld moet nu eenmaal verdient kunnen worden. Het vliegveld en deze startbaan bieden met name een uitgelezen kans om bij deze regio passende werkgelegenheid te creren op gebied van hier aanwezige kennis, bestaande bedrijven, opleidingsniveau van de bevolking en strategische ligging. Juist vliegveld-gerelateerde bedrijven kunnen prima aansluiten bij de bestaande infrastructuur. Dit soort bedrijven moeten we aan zien te trekken. Het gaat hier om werk en werkgelegenheid. Jongeren trekken nu weg naar de Randstad omdat ze hier geen passend werk kunnen vinden. De ROCs staan te springen om stageplaatsen. Vliegtuigreparatiewerkplaatsen bieden die. Dergelijke vliegveld-gerelateerde industrie heeft mede maar weinig vliegbewegingen per week nodig en zal dus rustiger zijn voor de omwonenden dan toen het een militaire bestemming had.

Het zou van grote moed getuigen om met vereende inspanning het vliegveld Twente om te vormen tot een nieuw industrieel regio voor het onderhoud en reparatie van vliegtuigen of aanverwante zaken. Dat is een arbeidsintensieve sector en zeker winstgevend; zeker voor Twente.

De NCPN vindt dat iedereen in de politiek zich hiervoor moet in te zetten en geen zinloze belemmeringen moet op werpen. Op technische bedrijven zitten we juist te wachten. De infrastructuur is er. De NCPN vind het van kortzichtigheid getuigen om op dit terrein woningen te bouwen. Voor wie zijn die woningen, als er geen werk is? De NCPN is het dus niet eens met mensen en partijen die tegen het behoud van het vliegveld zijn. Het gebied rond vliegveld Twente kan dit milieutechnisch gesproken best hebben.

Wat de NCPN betreft mogen hiervoor grote delen in en om het vliegveld worden heringericht en kunnen tegelijkertijd de bomen en de bosjes makkelijk gespaard worden. Tussen de bomen en de bestaande begroeiing in, komen prachtig gelegen plaatsen vrij. Bedrijven zullen dus prima in het landschap kunnen passen. Kaalslag is derhalve ongewenst. De NCPN vindt verder dat vliegveld Twente geen grootschalig vliegveld voor lijnvluchten moet worden. De industrie moet de kosten voor het vliegveld voor zijn rekening nemen. De regionale overheden hoeven alleen maar te stimuleren.
De NCPN vindt dat de economie in Nederland (juist) helemaal niet goed loopt. (Hooguit bij bepaalde aandeelhouders.)

De neoliberale ministers verkopen op dit punt onzin. De landelijke cijfers over de Nederlandse economie kloppen van geen kant. Dat is in deze regio merkbaar en zichtbaar. De werkloosheid is in deze regio beangstigend. Dat kan iedereen die rondom zich kijkt, zien. Bijna iedereen die wij om ons heen hebben staan, heeft moeite met het vinden van een goede en ook passende baan. Velen zijn langdurig werkloos. Velen worden tegen hun zin werkloos; vaak rond hun 50ste. Jongeren zijn bang voor hun toekomst. Vooral mensen boven de 45 en onder de 23 jaar vinden absoluut niet makkelijk een baan. Veel gezinnen lopen bij de stadsbank. Werk, werk, werk is hier in deze regio - daarom nog steeds het motto van de NCPN Twente. (Zie eerdere verklaring over vliegveld Twente rond de gemeeteraadsverkiezingen.)

De politiek in Twente en m.n. Enschede heeft de plicht om alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om de werkgelegenheid in de regio te verbeteren en uit te breiden. Het streven naar meer en volwaardige banen voor iedereen moet voor de regionale politiek de hoogste prioriteit hebben.