Werkloosheid los je niet op door mensen aan het werk te zetten met behoud van een uitkering of door te geloven dat het zo goed gaat met de economie

 

 

Meer dan een miljoen mensen in Nederland zoeken een goede baan. Een passende baan. Vast en goed betaald werk. Wij willen weg kunnen als we een rotbaan hebben bij McDonalds, in de horeca of bij een uitzendbureau. Geloof toch al die verhalen niet over “genoeg banen”. Met ‘banen’ van rond de 7 euro per uur (thuiszorg, TNT) kun je geen bestaan opbouwen.

 

Allerlei dure banenplannen worden gelanceerd. Reǐntegratiewerkers worden op ons losgelaten. Dat geld kun je beter aan de werklozen zelf geven. De uitkeringen en de bijstand zijn immers veel te laag. Gemeentes in Twente en de sociale verzekeringsinstanties (UWV) houden geld over.

 

Men wil ons laten werken voor een uitkering. Maar die uitkeringen worden wel door de werkende klasse betaald. Het is ons eigen geld. Wij hebben die premies betaald. Niet de kapitalisten. Die profiteren er dan van.

 

Politici en de bestuurders weigeren systematisch het echte probleem van de werkloosheid te benoemen en verschuilen zich achter de nietszeggende kreet “goedlopende economie”. Dat is een loze kreet en voor werklozen absolute onzin.

 

De werkloosheid is te wijten aan de overproductie. Er is van alles te veel en aan onze koopkracht van alles te kort. Werken met een uitkering helpt niet. Dat geeft alleen maar meer overproductie en dus meer werkloosheid. Dat weet iedereen. Politici niet?

 

Wij vinden dat mensen niet verplicht mogen worden om vrijwilligerswerk te gaan doen; zeker niet als dit ten koste gaat van bestaande of nieuwe arbeidsplaatsen.

 

In alle sectoren in is er vrijwilligerswerk bij gekomen. Dat heeft betaalde banen verdrongen. Dit verhoogt de werkloosheid. Wij willen een gewone, goede en passende baan om ons eigen brood te kunnen verdienen. Dat verhoogt onze koopkracht.

 

Men gebruikt werklozen uit andere landen om de lonen te drukken en de werkloosheid - hier - alleen nog maar groter te maken.

 

Mensen boven de 45 jaar lopen grotere kans werkloos te worden. En vinden bovendien dan bijna geen andere baan meer.

 

De regio Twente heeft de plicht voor passende werkgelegenheid te zorgen; voor ons, voor onze jeugd onder de 30 jaar en voor ouderen van boven de 45 jaar.

 

Er moeten substantiële stappen worden gezet voor goed passend regionale werkgelegenheid.

 

Een land met een economisch systeem dat niet in staat is elke burger een baan te verschaffen (passend bij zijn capaciteiten) is het niet waard verdedigd te worden. Laat staan in Afghanistan.

 

Wij willen een maatschappij, met hele andere prioriteiten: in plaats van prioriteit aan de aandeelhouder en hun winstbejag. De mens hoort centraal te staan, niet de winst.

 

Op de andere kant van dit pamflet kunt u lezen waarom wij dit denken.

 

Het werklozenbelangenkomitee Twente

 

Louis ten Voorde, Oldenzaal (voorzitter), Henk van der Pluijm, Enschede (secretaris),

Marco Hanekamp, Rik Min en Corry Westgeest

 

Meer informatie: Pollenbrink 114, Enschede (secretariaat). Telefoon: 06.201.79060

 

(Het werklozenbelangenkomitee Twente is een initiatief van de NCPN Twente)


Waarom denken wij dit?

 

Als de economie gaat instorten en er een economische crisis als in 1929 ontstaat, zal men trachten ons overal zo goedkoop mogelijk aan het werk te zetten. Velen van ons worden nu al aan het werk gezet, als parkeerwachter, als wijkagent of in het leger als kanonnenvoer. Wees dus waakzaam, nu de crisis in de Verenigde Staten al aan de poort rammelt en de werkzoekenden "met behoud van uitkering" of voor een fooi aan het werk moeten.

 

Bij de alpha-hulpen in de thuiszorg, bij de postbodes (TNT) en in de horeca zijn de lonen al schrikbarend laag; voor 6 of 7 euro, of minder, per uur. Willen we voor dat salaris wel werken?

 

Hengelo en Enschede begon met een plan om veertig mensen met een uitkering op te leiden voor een baan in de zorg. Inmiddels doen heel Twente en gemeenten uit de Achterhoek mee aan het werkgelegenheidsinitiatief om meer mensen in deze sector te laten werken. De Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Oost-Achterhoek gaat op verzoek van onder andere staatssecretaris J. Bussemaker (Volksgezondheid) op zoek naar ongeveer honderd mensen die aan de slag willen in de thuiszorg, in verpleeghuizen of in verzorgingshuizen. De werkgeversvereniging diende begin juli 2007 haar plan in. Aan instellingen is gevraagd om aan te geven waar ze behoefte aan hebben, aldus voorzitter G. Nederpelt van de werkgeversvereniging. "We gaan niet domweg opleiden. Er wordt maatwerk geleverd, door te onderzoeken wat een instelling wil en wat wij kunnen leveren."

 

Op vijf of zes plaatsen wordt met een dergelijke proef gestart. Hengelo, een van de Twentse deelnemers aan dit initiatief, richt zich daarnaast ook op de 'nuggers', de niet-uitkeringsgerechtigden. Deze Hengeloërs, veelal vrouwen, krijgen een kortdurende scholing voor een functie in de zorg. Van de twaalf vrouwen die onlangs zijn geslaagd, hebben er zeven een contract op zak. Ze zijn opgeleid om te werken in de thuiszorg, bij Carint of Trivium of in de gehandicaptenzorg. Werkgevers zien nu al minder reacties op vacatures. Daarom willen ze mensen met een uitkering gaan opleiden voor een baan in de zorg.

 

En wat gaan we doen aan die mensen die wel opgeleid zijn en hun diploma hebben in de zorg, maar geen vast werk kunnen vinden? Gaat het de toekomst worden dat mensen met een uitkering vaak sneller een baan 'krijgen' dan mensen met een diploma? Geschoolde mensen hebben recht op een baan. Het is frustrerend als je jaren naar school gaat, en dan van school af gaat met een diploma en dan geen goed werk kan vinden. Ja, via een uitzendbureau of een nul uren contract. Waarom moeten we dan nog naar school om een diploma te halen, zullen vooral jongeren kunnen gaan denken.

 

De hoeveelheid geld in de werkloosheidsfondsen, zoals de WW en WAO is opgebracht door de werkenden. De werkgevers hebben er geen cent aan meebetaald. Uit dat geld wil de regering loonsubsidie aan de werkgevers gaan betalen. Dat is driedubbel pakken. Ten eerste blijft de gewone uitbuiting er gewoon. Ten tweede is dat geld ons eigen gespaarde geld en ten derde zijn degenen, die de crisis veroorzaakt hebben, degenen die subsidie - het geld van de arbeiders - krijgen. Gekker moet het niet worden.

 

Het is hun crisis; niet de onze. Door hun hebzucht veroorzaakt. De kapitalisten horen de crisis te betalen. Niet de gemeenschap. De gemeenschap, de politiek, hoort het geld te halen waar het zit. En niet - bijvoorbeeld - zomaar even goedkoop te graaien in de verzekeringskassen of de algemene middelen.

 

De gemeente Enschede, iedere gemeente heeft de plicht voor passende werkgelegenheid te zorgen; voor onze jeugd onder de 30 jaar en voor onze ouderen van boven de 45 jaar. Mensen mogen niet tegen hun zin in, in de vut geduwd te worden of richting zelfstandige te worden gepusht. Dat lost het probleem van het kapitalisme: overproductie, uitbuiting van de werkenden en (daarom) werkloosheid, niet op. Er moeten substantiële stappen worden gezet voor goed passend regionale werkgelegenheid.

 

Een maatschappij die onze bestaanszekerheid niet meer kan garanderen, willen wij niet meer. Wij willen dan ook, zo langzamerhand, een hele andere maatschappij, socialisme, met hele andere prioriteiten: in plaats van de aandeelhouders die de volle winst opstrijken; de mens moet centraal.