Nieuwjaarsbijeenkomst NCPN Twente in teken van crisis

 

Door Marco Hanekamp 

 

Op zaterdag 7 februari heeft de NCPN afdeling Twente een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in Hotel de Zon in Enschede. Deze bijeenkomst stond in het teken van de heersende kredietcrisis.

 

Spreekster op de nieuwjaarsbijeenkomst was Corry Westgeest (afdelingsbestuur). Zij opende haar toespraak met de beste wensen voor iedereen. Dat de nieuwjaarsbijeenkomst pas op 7 februari werd gehouden, kwam volgens Westgeest door tal van andere activiteiten van de NCPN Twente. Achteraf bleek dat een  late bijeenkomst goed uitkwam, aangezien de gevolgen van de crisis dagelijks steeds meer zichtbaar worden en er niet meer valt ‘af te liegen’ over deze situatie, aldus Westgeest.

 

De afbeelding op de uitnodiging beeldde prachtig uit wat voor bende het nu is. Onder het kapitalisme zijn zaken als uitbuiting, liegen, bedriegen afpersing en zelfverrijking immers de normaalste zaak van de wereld. Ook worden landen tegen elkaar uitgespeeld door de zogenaamde verdeel- en heerspolitiek, waarbij men de winsten zo hoog mogelijk wil houden en er een moordende concurrentie heerst, aldus de spreekster. Veel economen zeggen dat we de gevolgen van de kredietcrisis levenslang zullen voelen. De vraag is dan ook “Wat kunnen we hier tegen doen”?

 

Volgens de NCPN is een goede analyse vanuit een marxistische visie onontbeerlijk. Dat er essentiële verschillen zijn tussen het socialisme en het kapitalisme , mag duidelijk zijn. Op dit moment lijden (volgens de Verenigde Naties) al meer dan 1 miljard mensen honger. Dit zal door de crisis alleen nog maar verergerd worden, door toenemende werkloosheid en afnemende koopkracht.

 

Een van de belangrijkste veroorzakers van de kredietcrisis is het handelen van de banken in de VS. Deze banken verstrekten zoveel mogelijk ongedekte leningen en brachten deze weer onder bij andere banken. “De bedragen die hiermee gemoeid waren, hebben zoveel nullen, dat ik mij hier geen voorstelling van kan maken”, betoogde Westgeest. Dat de dollar niet allang in elkaar gezakt is, komt volgens Westgeest door de slinkse wijze waarop men in het kapitalisme hiermee omgaat. De dollar is door de VS gekoppeld aan olie. Corry Westgeest benadrukte dat iedereen kan weten dat ‘eindeloos ongedekt doorlenen’ behoorlijk fout moet aflopen. Ook maakt men in het kapitalisme verkeerde analyses waardoor de crisis op een verkeerde manier wordt uitgelegd. “Niet de kredieten zijn het probleem, maar, maar het feit dat producten niet verkocht kunnen worden doordat er geen koopkracht is”, aldus een strijdbare Corry Westgeest.

 

Dat wij in Nederland niet veel van de crisis zouden merken en dat iedereen er volgens Wouter Bos op vooruit zou gaan in 2009, is een leugen. Communisten wisten allang dat dit onzin is. Inmiddels ziet Bos ook in dat we wel degelijk de gevolgen van de crisis merken. In Nederland, maar ook in de rest van Europa stagneert de economie met alle gevolgen van dien. Het aantal werklozen neemt flink toe. Spanje is hiervan een goed voorbeeld. In ons eigen  land zien we veel mensen met slechte arbeidsomstandigheden en waardeloze contracten. Daarnaast hebben we nog te maken met de afbraak van de sociale zekerheid en bezuinigingen op onder andere de gezondheidszorg, onderwijs, vervoer en de jeugdzorg.

 

In ons land worden werklozen gedwongen om via de zogemaande ‘Work First’ projecten aan het werk te gaan. Een mooi cadeautje voor de werkgevers, die naast gratis werknemers ook nog subsidies opstrijken. Daarnaast worden mensen gedwongen om zinloze karweitjes, zoals schoffelen, te doen, zogenaamd onder het mom van het leren van het hebben en houden van ritme in het leven. Bij al deze projecten is het perspectief op een (betaalde) baan vrijwel nihil, ondanks alle beloften.

 

Westgeest betoogde dat de werkelijke oorzaken van de crisis worden verdoezeld en dat de huidige oorzaken dezelfde zijn als die van de crisis in 1929. “De bezittende klasse gaat over lijken”, zegt Westgeest. Het verlagen van lonen werk averechts want hierdoor ontstaat overproductie met alle gevolgen van dien. De winsten gaan nu naar degenen die de productiemiddelen en het financiele kapitaal bezitten. Volgens de NCPN moeten deze winsten teruggeploegd worden in de maatschappij.

 

Goede leefomstandigheden, zoals volwaardig werk, gezondheidszorg, onderwijs en wonen, zijn alleen te realiseren in het socialisme. “We zullen met Cuba en andere landen moeten knokken voor het socialisme”, aldus Corry Westgeest. “Dat knokken begint met afdwingen van iedere verbetering voor de gewone mensen”, voegde ze eraan toe.

 

Er waren ook kameraden van onze Duitse zusterpartij DKP aanwezig. Volgens de DKP is de situatie in Duitsland niet anders. Volgens de DKP wordt er veel geld gestoken in oorlogen, zoals de oorlog in Irak. Geld uit openbare middelen dat men niet terugkrijgt.

 

Na de pauze was er ruimte voor discussie en een verloting. De discussie leverde interessante vragen op, waar we als NCPN de antwoorden op hebben. De verloting bracht (ondanks de kredietcrisis) nog altijd een bedrag van € 82,- op.