NCPN’er Rik Min in stadsdebat Enschede

 

Door Marco Hanekamp, regiocorrespondent

 

Op donderdag 3 april jl. werd in Enschede een stadsdebat gehouden, georganiseerd door de Twentsche Courant Tubantia. Hieraan werd deelgenomen door Myra Koomen (wethouder werk & inkomen, CDA), Wim van der Noordt (PvdA, ondernemer) en Rik Min (afdelingsbestuur NCPN). Thema van het debat was werk en inkomen.

 

De deelnemers aan het debat konden op 6 stellingen reageren. Lezers van de Twentsche Courant Tubantia konden van tevoren al laten weten of zij het met de stellingen eens of oneens waren.

 

Van meet af aan werd duidelijk dat de mening van de NCPN nogal verschilt van die van de PvdA en het CDA. Met name door het CDA werd er soms fel gereageerd op de uitlatingen van Rik Min Volgens  Min heeft iedereen recht op werk, maar is dit in het kapitalisme niet zo. “We hebben alleen recht op bijstand en AOW, maar niet op veel belangrijkere dingen zoals een baan en huisvesting”, aldus de strijdbare NCPN’er. Volgens Min kan men bijstandsgerechtigden dan ook niet verplichten te gaan werken. “We weten prima hoe werk kan leiden tot participatie”, aldus Min. “De arbeidersklasse heeft dit geld verdiend en de kapitalisten hebben nog nooit één cent betaald. Zij innen alle meerwaarde en winst en dat accepteert de NCPN niet”.  Min is van mening dat ook de onderkant van de werkende klasse, de werkzoekende en werkende arbeidersklasse geholpen moet worden. Hij citeerde hierbij Jan Marijnissen die deze week in de Kamer gezegd had dat er 7,5 miljard over de balk is weggegooid aan reďntegratiegeld.

 

Op de stelling: “Zonder betaald werk mogen mensen Enschede niet in”, werd door Koomen gereageerd met: “werkloosheid hoort er nu eenmaal bij”.  Rik Min gaf aan dat Marx gelijk had, omdat deze al had aangegeven dat het kapitalisme, alleen al op dit punt, niet verdedigbaar is.

 

“Vrijwilligerswerk is voor de NCPN ook geen optie”, zo betoogde Rik Min. Volgens hem is er sprake van een crisis door overproductie en door koopkracht tekort. Daarom zal iedereen die vrijwilligerswerk doet een ander “het brood uit de mond stoten”. Min voegde nog aan zijn betoog toe dat de laatste tijd met name babyboomers (45+ ers) buiten hun eigen schuld, en nota bene van hun eigen geld, in de WAO en vut zijn terecht gekomen.

 

Na de pauze kregen de aanwezigen in de zaal de mogelijkheid om te reageren. Ook was een aantal leden van de NCPN, afdeling Twente in de zaal aanwezig. Zij lieten goed van zich horen. Corry Westgeest  (bestuurder NCPN) opperde dat werken goed is voor de mens, maar dat het wel volwaardig werk moet zijn.  Op de loftrompet die Koomen af had gestoken op de reintegratiemogelijkheden merkte zij op “Zelf ben ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heb ik 5 jaar lang moeten procederen voor opleidingskosten”, schande, waar kunnen de mensen met dit soort klachten terecht. Uit de verwijzing van Koomen naar de klachtenregeling, bleek dat zij het verschil tussen de klachtenregeling (onbeschoft behandeld, brief kwijt e.d.) en het niet eens zijn met de beslissing (bezwaar en beroep) niet kent. Kameraad Henk van der Pluim vroeg zich af of ZZP’ers en vrijwilligers wel werden meegeteld bij de werklozen (het is een immers typisch crisisverschijnsel). “Men kan mensen niet verplichten te werken, maar werk is een recht”, aldus Van der Pluim.  Tevens vroeg Van der Pluim zich af hoe het kan dat er zoveel mensen op straat gezet worden en waarom de gemeente dit dan in de hand werk.

 

Ten slotte merkte Rik Min nog op dat het systeem niet wil dat mensen aan het werk gaan, omdat de crisis daar alleen maar mee verergerd wordt. Min maakte nog duidelijk dat de middenklasse over het algemeen niet begrijpt wat er in de arbeidersklasse speelt. “De middenklasse overruled in het publieke debat de arbeidersklasse steeds, terwijl de arbeiders al het geld in al die fondsen heeft opgehoest”, aldus Rik Min.