1 mei NCPN Twente: strijd en solidariteit

Door Marco Hanekamp

Onder het motto: hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit, vierde de NCPN afdeling Twente dit jaar haar 1 meiviering bij de Wonne in Enschede

Corry Westgeest opende de avond met een welkomstspeech. “Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit, is de leus waar 1 mei voor staat: elkaar steunen, solidair zijn in de strijd voor verbetering van de levensomstandigheden en de strijd voor het socialisme”, aldus Westgeest. De dag van de arbeid is ontstaan, zo rond 1886, in de VS, rond de strijd voor een acht-urige werkweek, aldus Corry Westgeest. Op het Internationale Socialistencongres in 1889 in Parijs, werd besloten om van deze gebeurtenis, deze dag een jaarlijkse arbeidersstrijd- en feestdag te maken. De strijd is gebaseerd op de theorie van Karl Marx over de bevrijding van de mens van de ‘arbeidsuitbuiting’, en dit kan alleen onder het socialisme, verklaart Westgeest verder. Met name de communistische partijen zijn hierbij wereldwijd betrokken.

Volgens Corry Westgeest verkeert het kapitalisme al sinds ongeveer 1975 in een crisis. Dit alles wordt veroorzaakt door de imperialistische winsthonger van het kapitalisme. Kapitalisme staat voor uitbuiting, oorlog armoede, enzovoort. “Drie grote machtsblokken, Amerika, Europa en Rusland strijden tegen elkaar om de grootste winsten en grondstofvoorraden zoals olie, maar ook water. Zij strijden ook tegen China en bepaalde, ‘vrijgevochten’ Zuid Amerikaanse landen”, voegt Westgeest er aan toe. De kapitalisten wenden alle middelen aan om hun doelen te bereiken. Hierbij valt te denken aan: oorlog, hersenspoelingen en medialeugens. De woekerwinsten van de grote multinationals Dit alles wordt ondersteund door de rechtse regeringen. Er wordt grof geld uitgegeven aan bijvoorbeeld wapentuig, onder het mom van: wij brengen u de democratie. Echter, niets is minder waar. De arbeidersklasse wordt door de bezittende klasse flink uitgebuit, met alle nare gevolgen van dien.

Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen, zijn de gevolgen van de crisis zichtbaar en voelbaar. Onder andere door het verdrag van Lissabon, worden de lonen en sociale verworvenheden van de arbeidersklasse steeds verder aangetast. Sinds de invoering van de €uro, zijn de prijzen meer dan verdubbeld. De bezittende klasse eigent zich steeds meer de winsten toe, over de ruggen van de hardwerkende arbeidersklasse. De gevolgen van dit alles, zijn met name in de ‘zwakkere landen’, zoals Griekenland, Spanje en Portugal merkbaar. De gevolgen zijn onder andere werkloosheid, armoede en dakloosheid. Gelukkig neemt het verzet, in de vorm van demonstraties en (algemene) stakingen, tegen deze uitwassen van het kapitalisme, steeds verder toe.

Ook in Nederland zelf, zijn de gevolgen van de crisis goed merkbaar. Opvallend in Nederland, is het vallen van het rechtse kabinet van CDA, VVD en gedoogpartner PVV. De extreem rechtse Wilders krijgt van deze kabinetscrisis de schuld. Wilders is door CDA en VVD gebruikt, terwijl links zwijgend toekeek. Diezelfde Wilders is overigens in Amerika onderscheiden door de zionisten die al meer dan 60 jaar verantwoordelijk is voor de onderdrukking van de Palestijnen in Israel.

De laatste tijd is er ook een strijd gaande in de vakbond. De Vakbonden ABVAKABO en Bondgenoten zijn in hun macht beperkt, zogenaamd onder het mom van democratie. Al maanden wordt er gesleuteld aan een nieuw concept, terwijl deze tijd beter besteed had kunnen worden aan acties tegen het afbraakbeleid van de neo-liberalen.

Corry Westgeest eindigt haar betoog met de woorden dat de NCPN ervan overtuigd is, dat je alleen door machtsvorming, met eenheid en solidariteit, je eisen binnen kunt halen. Gelukkig denken veel meer mensen in Nederland zo, het beste bewijs zijn de schoonmakers, en deze groep bewuste vakbondsmensen groeit.

Twee bijzondere sprekers op onze viering, waren Paula Groenboom en Henk Koekkoek. Zij waren nauw betrokken bij de acties van de schoonmakers. Deze acties hebben na 15 weken eindelijk iets opgeleverd. Beide sprekers waren vanuit Groningen naar onze bijeenkomst gekomen om ons te laten weten op welke voortreffelijke wijze de acties van de schoonmakers gevoerd zijn. Volgens Henk Koekkoek is het een bijzondere prestatie, dat er nu eindelijk iets is bereikt. Dat, terwijl veel mensen juist erg bang zijn voor hun bazen en hun positie. Paula Groenboom (die in het schoonmaakparlement is vertegenwoordigd) voegde eraan toe: ‘Ik ging gewoon sneaky bij iedereen langs tot iedereen lid was. Het gebouw heeft 24 verdiepingen dus je valt niet zo op’. Koekoek vervolgt: ‘We hebben vier weken rondgetoerd met de camper van de bond om de leden te organiseren. Je moet er wat voor over hebben!’ Dankzij de inzet van de schoonmakers is onder andere bereikt dat men een loonsverhoging heeft gekregen, een eindejaarsuitkering en respect. Ook schoonmakers willen erbij horen, en terecht!

De avond werd muziekaal omlijst door het koor Hard en Vals, dat het Enschedese 1 mei lied, het Solidariteitslied en de Internationale ten gehore bracht. Daarnaast was er een optreden van de band Jurriën van Mill, 2 kameraden van de CJB. Zij brachten verzetsliederen ten gehore.