13c. Voorbeeld / Oefening met geluid (maar op commando)

Gevraagd: Maak een pagina waarbij het geluid - door ergens op een knop te klikken - wordt gepresenteerd.

Werkwijze: Het is moeilijk een knopje te programmeren dat direct geluid genereert. Daarom kun je bijvoorbeeld een extra window openen. Maak dat extra window zo klein en onopvallend mogelijk. Tip: gebruik een tweede file waar EMBED in zit en daar een verwijzing naar de wav-file (zoals dat ook in eerdere voorbeelden te zien is).

De - mogelijke - oplossing kan er als volgt uit komen te zien:

Je moet een tweede file hebben en die ziet er als volgt uit:

Als oplossing kun je een extra window en een extra html-file gebruiken. Die tweede html-file heeft - in dit voorbeeld - de naam 'geluid.htm'. De hoogte van de userinterface, de console, moet je daar precies op 15 pixels hoog (HEIGHT=15) zetten (anders krijg je rare witte plekken in de background).

Resultaat 1 (met userinterface):

Resultaat 2 (zonder userinterface):

Hier boven zie je twee verschillende knopjes en twee verschillende oplossingen. Het ene knopje en gebruikt een klein hulp-window en een userinterface. Het tweede knopje gebruikt ook een klein hulp-window, maar daar wordt geen userinterface gebruikt.

Bij deze twee technieken is een plaatje en een kleurtje gebruikt, om het nadeel (van een extra window) tot een functioneel) voordeel om te smeden.

Geluiden kunnen op een snelle PC door elkaar heen, parallel, gaan lopen. Let daar op. Soms is dat leuk en nuttig. Vaak niet.

Enschede, 6 april 2001; updated 17 mei 2001