Studiehandleiding 5: de opdracht

De opdracht luidt:

Het onderwerp

Jullie werkstuk dient drie specifieke onderdelen te bevatten: een model, een formule en een applet. Die onderdelen worden aan jullie toegewezen. Jullie krijgen een arrangement. Die gegevens, die uitgangspunten, bepalen voor een deel het gezicht van jullie werkstuk. Het onderwerp van je werkstuk ligt derhalve deels vast. Zie hierover verder de opmerkingen onderin deze pagina.

De doelgroep

Bij dit vak is de doelgroep geen punt. De doelgroep is vrij. Het is wel handig om voor jezelf een doelgroep te bepalen om een soort houwvast te hebben.

De procedure

De procedure is:

De tien opdrachten / technieken

De tien opdrachten c.q. technieken zijn:

 • Opdracht 10. Animatie: een presentatietechniek met een interactieve animatie die je dynamisch moet aansturen via een event.

  Diverse andere toelichtingen en opmerkingen

  Onderwerp

  Aangaande de algemene tekstuele, visuele en audiovisuele inhoud (de 'content') van je werkstuk stellen we geen eisen; het staat een ieder vrij een onderwerp of meerdere onderwerpen te kiezen. De web-pagina mag - om maar wat te noemen - gaan over geschiedenis, aardrijkskunde, biologie of communicatiekunde; of eventueel zelfs een zwaar medisch onderwerp betreffen. De enige eis die wij stellen is dat het werkstuk minimaal de tien onderdelen en de tien gewenste technieken dient te bevatten.

  Aanpak

  Jullie kunnen het makkelijkste op je eigen harde schijf, thuis of in het practicumlokaal werken. Soms moet je wat down-loaden en soms wat up-loaden van en naar de practicumgebieden van de gewone fileservers van TO. Zie hier voor het 'plan van aanpak'; elders.

  Tussen-beoordeling

  Wij willen dat deel I één enkel bestand is (een enkele file). Ook willen we geen gezipte file ontvangen. Lever deze HTML-file, via teletop, bij ons in. De applets die je hebt gebruikt, hoeven jullie niet mee te sturen. De door jullie gebruikte class-files hebben wij (in dit geval) namelijk al.

  Beoordeling

  Je wordt beoordeeld op het feit (ten eerste) of je goede, eigen javascripts geschreven hebt en (ten tweede) of je onze applets goed hebt gebruikt; en (ten derde) of je alle methoden en technieken netjes in het geheel hebt opgenomen.
  Je wordt in principe niet beoordeeld op een goed of fantastisch ontwerp; daar zijn andere vakken voor bedoeld. Je wordt in principe ook niet beoordeeld op vormgeving en 'mooie plaatjes'. Dat heb je namelijk op andere momenten, in andere vakken reeds gedaan of kunnen doen.

  Eindresultaat

  Het werkstuk wordt na afloop van het practicum op het web gezet en is dan verder via de home-page van dit vak - 'Productie van Onderwijssystemen' - te benaderen. Jullie kunnen dan elkaars werk bekijken en beoordelen.

  Enschede, 20 nov. 2000