Voorbeeld / Oefening met een extra window dat altijd op de voorgrond blijft staan

Gevraagd: Maak een web-page met een extra window dat altijd op de voorgrond blijft staan.

Werkwijze en tip: U dient een tweede file met inhoud aan te maken. In die tweede file dient een slim scriptje op genomen te worden (met focus en setTimeout). Zie hieronder:

De vervolg-oplossing

Uw eigen HTML-file moet ook een slim scriptje bevatten en er dan verder ongeveer als volgt uit komen te zien:

<SCRIPT>
function launch(newURL, newName, newFeatures, orgName) 
{
 var remote = open(newURL, newName, newFeatures);
 if (remote.opener == null) remote.opener = window;
 remote.opener.name = orgName;
 return remote;
}

function launchRemote() 
{
 myRemote = launch("top.html",
          "myRemote",
          "height=350,width=110",
          "myWindow");
}
</SCRIPT>

<BODY>
...
<FORM>
<INPUT TYPE="button" 
      VALUE="Klik hier voor een extra window" 
      onClick="launchRemote();">
</FORM>
...
<BODY>

Output:

Je ziet hier dan een knop. Als u op de knop klikt verschijnt er een tweede window. Als je nu op het moeder-window klikt verdwijnt het tweede window, maar naar verloop van 2 seconden komt het tweede window toch weer boven liggen. Q.e.d.

R. Min & J. de Goeijen, Enschede, april 2001.