Een aantal sheets

Inhoud: de vijf laatste opdrachten.

Opmerkingen over het werkstuk

Practicum-opdrachten

De laatste vijf onderdelen van de opdracht zijn: We zullen ze alle vijf - een voor een - onder de loup nemen.

1

. Opdracht 7: met geluid (voorbeeld 13a).

Hier horen jullie geluid uit een wav-file.

Jullie zagen hier ....

2

. Opdracht 8: met video (voorbeeld 14b).

Hier zien jullie een video m.b.v. een mov-file.

Jullie zagen hier ....

3

. Opdracht 9. met een complexe applet (voorbeeld 18b).

Hier zien jullie hoe een complexe applet - van derden - in een web-pagina is opgenomen.

Jullie zagen hier ....

4

. Opdracht 6. met een groeiende grafiek (voorbeeld 16b).

Hier zien jullie een groeiende grafiek ... ('.....').

Jullie zagen een sjabloon. Jullie mogen het bij jullie werkstuk gebruiken, maar wel door er een ander model of formule in aan te brengen. Let op hoe hier de class-file wordt gebruikt. Hoe hij een unieke naam heeft gekregen, etc.

5

. Opdracht 10: met een formula-driven animatie (voorbeeld 17b).

Hier zien jullie een 2e orde animatie ('.....') (interactief).

Jullie zagen een sjabloon. Jullie mogen het bij jullie werkstuk gebruiken, maar wel door er een ander model of formule in aan te brengen. Let op hoe hier de class-file wordt gebruikt. Hoe hij een unieke naam heeft gekregen, etc.


Einde

Enschede, 19 febr. 2001