15c. Een voorbeeld / oefening met meerdere onafhankelijke instances van een klasse

Je ziet hieronder een voorbeeld van een animatie met 5 aparte instances van één klasse ('animatie.class'). Vijf keer een beweging onder invloed van vijf verschillende algebraische formules.

Een formule voor een beweging in de x-richting en een formule voor een beweging de y-richting. De resultante van de beweging is het traject waarlangs het animatie-object beweegd.

Bovenstaande model-driven animatie met een groot aantal onafhankelijk van elkaar bewegende animatie-objecten noemt Min een 'meebewegend histogram'. Deze term en deze weergavevorm komt veel voor bij educatieve simulaties en stamt uit de reader (boek) van het D3-vak 'Computersimulatie als leermiddel'.

Enschede, okt. 1999; updated: 8 dec 2000