18b. Voorbeeld / Oefening met complexe objecten

Gevraagd: Maak een Web pagina waarin zich een complexe, interactieve applet bevindt (die door iemand anders is gemaakt). We willen dat je er blijk van geeft dat je de aansturing (met APPLET vanuit de HTML-file), middels parameters (PARAM) onder de knie hebt.

De applet die in dit voorbeeld gebruikt is, is in het studiejaar 1999/2000 gemaakt bij het keuzevak 'Computersimulatie als Leermiddel'. Het betreft hier het computersimulatieprogramma TRANSISTOR van N. Avis, J. de Goeijen en R. Min, gerealiseerd met het JavaTHESIS-systeem van Sikken, de Goeijen en Min, versie 3.9x.

Werkwijze: Hergebruik de code uit het bestand met de wat vreemde naam: 'Cascade.class'. De instance van het object moet je een wat logischere naam geven, bijvoorbeeld: 'Transistor1'. Gebruik verder de tags 'APPLET' en de parameters 'PARAM' op de hier aangegeven manier. Deze applet dient nu eenmaal op deze wijze - met deze parameters maar niet perse met deze waarden - aangestuurd te worden. Er is met deze applet helaas weinig of geen andere variatie mogelijk. We stellen derhalve - als proefe van bekwaamheid - voor dat jullie een aantal andere instellingen voor het grid kiezen alsmede een andere background kiezen uit een andere background-file dan in dit voorbeeld.

Oplossing:

Je ziet in dit voorbeeld dat de (unieke) naam van de applet 'Transitor1' is geworden en dat er een groot aantal parameters (PARAM) met een bepaalde naam (NAME), zoals nrOfTGrids, topOffset, etc. een waarde (VALUE) hebben gekregen, zoals "8", "20", etc. Deze waarden worden bij het inlezen van de applet gebruikt. Wij noemen - in het kader van dit vak - deze manier van parameterwaarden doorgeven dan ook 'statisch'. We noemen dit de default-instelling van de applet. Zo zijn er instellingen mogelijk voor de appletnaam, de background, het rooster (het grid), de hoogte, de breedte (van de ruimte waarbinnen de applet moet komen), de witranden (de offset), etc.

Je ziet hieronder wat het gevolg van een en andere is. Als je op de knop 'continu' klikt .... en kun je leren hoe het gedrag van het onderliggend fenomeen is en reageert op veranderingen. Veranderingen zijn in te stellen met de scrollbars.

Je ziet hierboven de output van een applet. Je kunt langs de y-as zien dat ...... en langs de tijds-as ..... Dat is omdat bij de .... de ... tussen de 0 en de 100 .... schommelt en de tijd .... seconden .... betreft. Bij de TRANSISTOR willen we langs de tijd-as 8 pulsen zien en loop de spanning tussen 0 en 12 Volt.

Korte toelichting op de transistorschakeling:


De schakeling is opgebouwd uit vier weerstanden en twee condensatoren. Het weerstand R1 is 174 kOhm, de weerstand R2 is 56 kOhm, de weerstand RC is 4 kOhm en de weerstand RE is 1.99 kOhm. De gelijkstromen (geel: .....) en de wisselstromen (rood: ....) worden grafisch weergegeven.

Voor het kunnen implementeren heb je niet alle gegevens en .... nodig. Wil je je beter orienteren in alle ins en outs dan kun je .... In voorbeeld 18c wordt .... beter toegelicht...

Enschede, 15 dec. 2000.