Voorbeeld / oefening met standaard functie ('alert') en getallen-output

Gevraagd: Schrijf een script (op de plek bij onClick) waarmee gerekend kan worden.

Een oplossing is:

Je ziet dat er geen '-tekens nodig zijn.

Er verschijnt dan een button die een berekening maakt en de output presenteert:

Als je hier op klikt zie je een alertbox met het berekende getal op het beeldscherm verschijnen.

Het script is als zodanig niet herkenbaar (bovenin de source van deze file tussen <SCRIPT> en </SCRIPT>), maar zit als het ware 'geprogrammeerd' in de knop (in de button in het formulier). Dat kan en mag natuurlijk ook anders worden opgelost.

Enschede, 8 jan 2001