Een aantal voorbeelden / oefeningen met formulieren, functies, velden, getallen, berekeningen en strings

Schrijf nu een script dat output in verschillende 'echte' velden schrijft van een en hetzelfde formulier.

Een mogelijke oplossing is:

Resultaat: output in een veld (hier: '678.0', '9' en 'multimedia programmeren'):

Als je hier op klikt zie je ofwel een real (een gebroken getal) ofwel een integer (een geheel getal) ofwel een string (een ascii- of tekst-string genoemd). Je ziet dat dat voor het veld in het formulier niets uitmaakt wat iets is. Het wordt of komt in een zogenaamd type="text"-veld. De default-waarden (dwz. de startwaarde of waarde die dingen c.q. variabelen hebben als er nog niks is gebeurd of gedaan) zijn aaa, bbb resp. ccc. Die zie je in de velden staan als je nog niet geklikt hebt. Het object 'document' heeft een object 'form7' en daar bevinden zich de velden 'out1', 'out2' en 'out3' in. De veld kan alleen maar de waarde overnemen als het achtervoegsel '.value' wordt toegevoegd, dus zoals in het statement document.form7.out2.value = 678.4 binnen de functie is gedaan. Verder zie je dat SIZE het aantal letters presenteert en niet meer. Dus als de string groter is dan de opgegeven waarde moet je daar zelf (dan) een mouw aan passen.

Enschede, 8 jan 2001