Studiehandleiding 1: de opbouw van het vak

de opzet
de doelstellingen
de leerdoelen

Hier vinden jullie informatie over de opbouw van het vak 'Productie van Onderwijssystemen' ('PvO'). De informatie betreft de opbouw, de relaties met twee andere vakken en de doelstellingen van dit vak.

De informatie over het vak 'Productie van Onderwijssystemen' is op deze pagina als volgt ingedeeld. Eerst beschrijven we de opbouw, daarna de doelstelling van dit vak. We doen dat in de vorm van een beschrijving van de leerdoelen. Daarna zeggen we iets over de outline van de 7 colleges en de tentamen-eisen. Vervolgens bespreken we stap voor stap de cursus, incl. de 10 practica . De cursus-teksten zullen in principe ook in een syllabus verkrijgbaar zijn, voornamelijk omdat TO dat voorschrijft. In de cursusteksten zijn een groot aantal draaiende voorbeelden opgenomen en een groot aantal sources als voorbeeld. Vele van de voorbeeld sources zijn ook 'runable'.

De plaats van dit vak in het TO-curriculum

Bij dit vak, 'PvO', is afgesproken dat studenten leren programmeren in javascript. JavaScript is de 'drager' (zoals wij dat noemen) van/bij de opdrachten, die je moet maken in het practicum. Door deze afspraak is het (ook) onvermijdelijk dat studenten 'iets' met java leren doen en met HTML moeten werken. Dat laatste is geen probleem. Bij dat eerste beperken we ons tot het leren omgaan met java-objecten ('applets'). We geven geen cursus in java-programmeren, wel de mogelijkheid om veel van javascript te leren. Als je wat meer met java wil leren werken, raden we je het vervolgvak 'Computersimulatie als leermiddel' ('CSaL') aan.

In het P-vak 'ICT en mediakunde (1 en 2)' (voorheen 'ISM1') leerden de TO-studenten allemaal om te gaan met HTML en voor een deel ook al met Javascript. Het vak 'Productie van Onderwijssystemen' zal allerlei afzonderlijke methoden en technieken aan de orde stellen. Zodat je spelenderwijs leert omgaan met Javascript. En verder ook het om gaan met runable objecten ('applets') en de verbinding met HTML. De TO-studenten leren in dit vak 'PvO' eerst de mogelijkheden van javascript en in mindere mate en HTML). In vervolgtrajecten worden zij (dan) geacht meer complete web-applicatie - in zijn geheel - te kunnen ontwerpen en te realiseren.

Doelstellingen en leerdoelen

De doelstellingen die we hebben bij dit vak komen er in het kort op neer dat we de studenten van onze faculteit willen voorbereiden op een toekomst met veel web-media, zowel in het onderwijs als mede op vele andere plaatsen in de samenleving, waar zij als afgestudeerde academici zullen komen te werken. Wij willen ze in ons curriculum niet alleen voorbereiden op het zelf kunnen realiseren van kleine en grotere - en soms ook complexe - web-sites, maar vooral voorbereiden op het kunnen samenwerken met informatici en programmeurs. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij kennis hebben en kennis maken met de fundamentele beginselen en tijdsloze en domeinonafhankelijke aspecten van software engineering. Dit type kennis kun je alleen maar op te doen door enige ervaring met het programmeren in een programmeer-omgeving met oneindig veel vrijheidsgraden, zoals Javascript er een is. Hierdoor kunnen zij later beter beslissen welke methoden en technieken je allemaal hebt en kunt gebruiken om beter te kunnen communiceren met mensen met een software-technische achtergrond.

De leerdoelen die we ons bij dit vak stellen zijn in willekeurige volgorde (voorlopig) de volgende:

Deze cursus wordt/is zo opgebouwd dat studenten op colleges een aantal grote en soms complexe voorbeelden krijgen te zien en bij de practica kunnen stoeien met eenvoudige voorbeelden. Daartoe hebben de docenten oefenopdrachten en voorbeelden gemaakt - in oplopende moeilijkheidsgraad - en op een speciale web-site geplaatst. De leerdoelen die wij met de theoretische colleges willen bereiken, en die we per individuele student, bij de toets, zullen testen, zijn over:

Practicumwerkstuk

De leerdoelen die we ons bij het practicum stellen zijn per groepje van twee personen de volgende:

Enschede, 15 nov. 2000