De economie van een klein open land

Door dr. ir. Rik Min (ontwerp) & ir. Jan de Goeijen (OC/TO) (realisatie), i.s.m. prof. dr. ir. Hans van Miltenburg (model), Erasmus Universiteit Rotterdam en Centraal Planbureau Heerlen.

In dit voorbeeld is de economie zien van een klein land met een open martkeconomie. Bijvoorbeeld Nederland (van Miltenburg, 1990). U bent een tweede kamerlid, minister of hoge ambtenaar en kunt uzelf, hier, op uw inzichten trainen. Test uw gedachten en hypotheses over de macroeconomie van uw land. Kloppen zij met de werkelijkheid?

Het model bestaat uit honderden variabelen en een tiental interventiemogelijkheden. Twee variabelen worden grafisch weergegeven in de tijd en drie anderen alleen in tabelvorm. U ziet voorlopig slechts vier interventie-mogelijkheden, het financieringstekort in jaar 1, jaar 2, jaar 3 en jaar 4 van uw regerings-periode. Als u die allemaal op nul laat staan noemen we dat het 'ongewijzigd beleid'. Dan "grijpt" u dus niet in in de economie van uw land. Dat mag. Maar probeer maar eens wat andere waarden. U ziet steeds andere waarden en merkt zelf het verschil.

We hebben er ook een spel-element ingestopt. Er loopt een totaal-score mee, die dient u jaar op jaar zo laag mogelijk te houden.

Dit zijn de vier interventie-mogelijkheden:

financieringstekort : jaar 1
financieringstekort : jaar 2
financieringstekort : jaar 3
financieringstekort : jaar 4

Hier onder worden twee variabelen in de tijd 'ge-monitor-d'. Bovenin ziet u de 'procentuele groei van het nationaal inkomen'; onderin de 'procentuele inflatie'. In een extra window ziet u tegelijkertijd de numerieke waarden van andere variabelen zoals de 'ontwikkeling van de reele loonvoet', de 'werkloosheid' en het 'saldo op de betalingsbalans'. Zie hiervoor het (parallel) bijliggende instructieboekje.

t=1 --------- t=2 ---------- t=3 ---------- t=4 --------> tijd [jaar]
(Let op: Altijd eerst resetten svp.)

U ziet de waarden van deze twee variabelen vanaf begin jaar 1, begin 2, begin 3 t/m begin van 4e jaar.

U kunt nu experimenteren. Hier volgen een paar voorbeelden.
Experiment 1 Als u in jaar 2 de parameter 'financieringstekort' op -1.2 zet dan ziet u voor de groei van het bruto nationaal product de reeks: 4.22; 4.73; -1.21 en 0.48 [in procenten]. De groei neemt dan af. Omgekeerd (bij +1.2) ziet u: 4.22; 0.72; 3.65 en 1.72.
Experiment 2: Als u in ale jaren de parameters van 'financieringstekort' op 1.5 zet dan ziet u voor de groei van het bruto nationaal product de reeks: 1.51; 3.46; 2.77 en 1.22 [in procenten]. De groei neemt dan in begin toe (3.46) en daarna (dus?) langzaam af.

Enschede, 25 Mei 1999.