Toets "Computersimulatie als leermiddel" (193510)

Datum: 17 Mei 1995; duur 1.5 uur; Het textbook van Min, "Computer simulation", mag worden gebruikt; aparte aantekeningen en de MacTHESIS handleiding niet.

 
1. Wat verstaat Min (1994) bij leer- en werkomgevingen onder parallellisme?

2. Noem een groot aantal voorbeelden van parallelle instructie bij interactieve leermiddelen.

3. Waar komt parallellisme nog meer voor dan alleen bij electronische instructie- en leeromgevingen? Noem minimaal vijf voorbeelden van parallellisme uit het dagelijks leven.

4. Kun je precies aangeven welke redenering er achter de parallelle instructie theorie voor simulatie van Min (1992) zit. Kortom wat is de parallelle instructie theorie voor simulatie en wat kan die theorie verklaren?

5. Kun je aangeven - en met argumenten omkleden - of de parallelle instructie theorie voor simulatie van Min (1992) wellicht meer een ontwerpconcept is dan een theorie.

6. Wat is het singuliere punt (of de singuliere punten) van het volgende model:

7. Schrijf het volgende stelsel differentiaal vergelijkingen

in de integraal vergelijkings-notatiewijze. F(3x, 8z, 10z) is een bepaalde, gegeven, zogenaamde niet-lineaire overdrachtsfunctie.

8. Teken van het bovenstaande stelsel vergelijkingen uit opgave 7 de analoge notatiewijze (het analoge schema). Geef alle verbindingen goed en compleet aan. Met lijntjes dus. (Dit mede in verband met de volgende vraag.) Gebruik in het analoge schema voor een vermenigvuldiging van een variabele met een constante (d.w.z.: y = cx) het symbool dat daarbij hoort en schrijf de vermenigvuldigingsfactor in het symbool zelf.

9. Denk je dat er terug-, mee- of tegenkoppeling in het model van opdracht 7 en 8 zit? En hoeveel van elk? Er is overlap, dus geef het secuur aan.

Geef het zo precies mogelijk - met het juiste woord en het liefst met een opvallende kleur - aan in het analoge schema. U mag als u dat wilt hiervoor een apart (iets vereenvoudigd; maar wel met alle verbindingen getekend) analoog schema tekenen.

Sterkte, R. Min

 

PUNTEN: Alle opgaven geven maximaal een punt alleen opgave 8 geeft twee punten.