The course 'Technology and Simulations' (new)

For master students (in English), voltijd studenten (in Dutch) en deeltijd studenten (vrijdagvariant) (in Dutch).

In English: see on other places.


In Dutch:

Dit keuzevak is opgezet als ontwerpvak. Het kent theoretische en reflectieve momenten, afgewisseld met een heel concrete practicum-opdracht.

Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen, zijn: allerlei methoden van leren met simulaties; diverse technieken, systemen en tools voor het ontwerpen en realiseren van simulaties en allerlei representatievormen van onderliggende wiskundige modellen. Ook de inrichting van dit type leeromgevingen en ontwerp-achtergronden krijgen in de theoretische modules veel aandacht. Ingegaan zal worden op het concept van 'parallellisme' en de onderliggende theorie. De Parallelle Instructie theorie van Min (1994) en haar achtergronden worden behandeld. In een serie van vier modules wordt kennis gemaakt met deze onderwerpen.

Studenten leren zich te bekwamen in het produceren van een complete dynamische leeromgeving met simulaties en instructiemateriaal voor op het web. Het ontwerpen van een dergelijke integrale aanpak wordt stap voor theoretisch onderbouwd en de studenten krijgen de gelegenheid dit in de praktijk uit te proberen. De studenten krijgen als opdracht een wiskundig model naar keuze via een speciale ontwerp-methode om te vormen tot een integraal leermiddel dat in een reele onderwijssituatie op het WEB kan worden gebruikt. Het accent bij deze opdracht ligt op het kunnen realiseren van een werkend product op het WEB: een complexe java-applet. Het JavaTHESIS-systeem zal hierbij worden gebruikt. De zo te produceren leeromgeving moet op het WEB worden gecompleteerd met allerlei instructie-materiaal conform de ontwerptheorieen en -methoden die aan de orde zijn gekomen.

Het kunnen programmeren in Java is niet noodzakelijk om de opdracht te kunnen maken.

Enschede, 2 jan. 2002