De economie van een klein open land

Door dr. ir. Rik Min (ontwerp) & ir. Jan de Goeijen (OC/TO) (realisatie), i.s.m. prof. dr. ir. Hans van Miltenburg (model), Erasmus Universiteit Rotterdam en Centraal Planbureau Heerlen.

In dit voorbeeld is de economie zien van een klein land met een open martkeconomie. Bijvoorbeeld Nederland (van Miltenburg, 1990). U bent een tweede kamerlid, minister of hoge ambtenaar en kunt uzelf, hier, op uw inzichten trainen. Test uw gedachten en hypotheses over de macroeconomie van uw land. Kloppen zij met de werkelijkheid?

pre-toets

Het model bestaat uit honderden variabelen en een tiental interventiemogelijkheden. Vijf belangrijke variabelen worden grafisch weergegeven in de tijd. U ziet voorlopig slechts vier interventie-mogelijkheden maar wel voor jaar 1, jaar 2, jaar 3 en jaar 4 van uw regerings-periode (o.a. het financieringstekort 'p1'). Als u die allemaal op nul laat staan noemen we dat het 'ongewijzigd beleid'. Dan "grijpt" u dus niet in in de economie van uw land. Dat mag. Maar probeer maar eens wat andere waarden. U ziet steeds andere waarden en merkt zelf het verschil.


Als u op bovenstaande knop klikt start de simulator. Klik vervolgens op 'step'.

Er worden dan vijf variabelen drie jaar in de tijd 'ge-monitor-d'. U ziet de 'procentuele groei van het nationaal inkomen', de 'procentuele inflatie', de 'ontwikkeling van de reele loonvoet', de 'werkloosheid' en het 'saldo op de betalingsbalans'. Zie hiervoor het losse, bijgeleverde instructieboekje van Van Miltenburg.

U kunt hier nuzelf experimenteren met de Nederlandse economie. Dat is de bedoeling. We geven u een paar ideeen:

We verzoeken u na afloop nog even een toetsje te doen: de zogenoemde 'post-toets'.

Enschede, 1 juli 1999.