Transistor, versie B, 2001/2002

Dit is de applet TRANSISTOR, versies B.


Deze versie B laat eerst alleen de gelijkspanningen zien. Na enkele milliseconden zie je hoe de wisselspanning op de gelijkstroomspanning wordt gesuperponeerd. De tellertjes geven - digitaal - de gemiddelde wisselspanningen aan. Duidelijk is te zien, dat de gelijkspanningen op en neer gaan, maar gemiddeld genomen niet.

Zie ook versie A

Enschede, juni 2000; updated oktober 2003