Twee casussen

met CARDIO, versie 1.0x
(een simulator van het cardiovasculaire systeem van de mens)

Ontworpen en gerealiseerd door
Willeke Hoiting en Mianda Hoving
m.b.v. Jan de Goeijen en Rik Min

Hier volgen twee caussen (twee probleemgevallen). Het is de bedoeling dat je deze twee problemen oplost. Dat moet dan gebeuren door eerst te kijken naar het patroon (op het beeldscherm) een goede diagnose te stellen en daarna door een correcte interventie (bijvoorbeeld met een medicijn) daadwerkelijk een goede therapie te geven.

De eerste casus is de volgende:

De gemiddelde atriele bloeddruk (AP) is rood en nominaal 100 mmHg)
De cardiac output (CO)is oranje en nominaal is 5000 ml/min
De hartfrequentie (HR)is groen en nominaal 70 slagen/minuut
De urineproduktie (UO)is geel en nominaal evenveel als dat er gedronken wordt namelijk 1ml/min

De tijd loopt van 0 dagen tot 1 dag (1440 minuten).

Wat denk je dat er bij bovengenoemde patient aan de hand is?

Laat de applet maar eens lopen. Op een zeker tijdstip (t=144 min) gebeurt er plotseling iets.

De tweede casus is de volgende

De gemiddelde atriele bloeddruk (AP) is rood en nominaal 100 mmHg)
De cardiac output (CO)is oranje en nominaal is 5000 ml/min
De hartfrequentie (HR)is groen en nominaal 70 slagen/minuut
De urineproduktie (UO)is geel en nominaal evenveel als dat er gedronken wordt namelijk 1ml/min

De tijd loopt nu langer, namelijk van 0 dagen tot 5 dagen.

Wat denk je dat er bij bovengenoemde patient aan de hand is?

Laat de applet maar eens lopen. Op een zeker tijdstip (t=144 min) gebeurt er (door een foute chirugische ingreep) plotseling iets.