Marietje

een simulatie-applet gebaseerd op het cardiovasculaire systeem van de mens
(gemaakt met het JavaTHESIS simulatiesysteem versie 3.9x en CARDIO)

Deze casus en bijbehorende applet is ontworpen en gerealiseerd
door
Willeke Hoiting en Mianda Hoving
m.m.v.
Jan de Goeijen en Rik Min

Hier volgt een pobleemgeval: Marietje. Het is de bedoeling dat u haar problemen oplost. Dat moet dan gebeuren door eerst te kijken naar het patroon (op het beeldscherm) van de bloedruk (AP) en een goede diagnose stellen. Daarna door een correcte interventie en dus daadwerkelijk een therapie te geven: bijvoorbeeld het geven van het juiste medicijn en de juiste dosis. Bij een juiste diagnose een fout medicijn of een foute hoeveelheid toedienen, kan uw patient doodgaan. Gelukkig is het een simulatie-patient; kortom: de perfecte oefen-patient.

Klik op continu als de applet geladen is

Uw patient wordt met een monitor geobserveerd. Dat ziet u hieronder: grafisch in de tijd, zowel als met tellertjes.
 • AP, de (gemiddelde) atriele bloeddruk: rood; normaal 100 mmHg;
 • CO, de cardiac output, het hartminuutvolume: geel; normaal: 5000 ml/min
 • UO, de urineproduktie: blauw; normaal evenveel als dat er gedronken wordt namelijk 1 ml/min;
 • t, de tijd in minuten; zwart/wit; loopt van 0 tot 15 dagen.

  De interventie-mogelijkheden:                         De tijd loopt van 0 dagen tot 15 dagen:

  Wat denkt u dat er bij bovengenoemde patient aan de hand is?

  Laat de applet maar eens lopen. Op een zeker tijdstip (t=1440 minuten, d.w.z. na een dag) gebeurt er (door een foute chirugische ingreep) plotseling iets vervelends. U ziet bijvoorbeeld dat de urine productie (UO) plotseling een stuk kleiner is geworden en dat twee andere variabelen behoorlijk omhoog gaan.
  U heeft in totaal vijftien simulatie-dagen de tijd uw patient ziek te zien worden en beter te maken, dat wil hier zeggen dat u 14 simulatie-dagen de tijd heeft Marietje weer gezond te maken. U ziet de tijd lopen, rechtsonder in beeld (in simulatie-minuten).

  Er zitten (hier) in deze simulatie-patient, in totaal (slechts) zes interventiemogelijkheden, t.w. de parameter 'renal arterial resistance' ('RARB'), inclusief vijf soorten geneesmiddelen, zoals digitalis 'DIGI', reserpine 'RES', een diureticum 'DI', een beta-blokker 'BLOCK' en een spierverslapper 'VASCON'.

  Tip: Twee geneesmiddelen zijn voor deze ziekte irrelevant en fout. Dat ziet u vanzelf; uw patient wordt er slechter van. Bij de drie adequate geneesmiddelen ziet u - als u goed kijkt - de kenmerkende verschillen (per soort). Geef niet te veel van de stof en ook niet te weinig. Kijk naar de dosisrespons-curves. Voor meer informatie: zie elders op onze web-site.

  Copyrights mathematical model: Tom Coleman (USA) & Rik Min (NL)

  Enschede, 1986 - 1999; updated nov. 7, 2001; time: 16:53.