ONDER CONSTRUCTIE

Dit is het ongelooflijke verhaal van de Nederlandse bankenwereld waarin de bankiers zich verkeken op de wetmatigheden van het wereldwijde kapitalisme.

Het betreft
* Fortis, die zich verslikte in ABN Amro.
* De SNS-bank, die zich verkeek op de gewoontes in het onroerend goed.
* ABN Amro, die op het laatst 65 miljoen klanten over de hele wereld had.
* ING, die in amerika veel te veel Alt-A-hypotheekobligaties kocht.
* DSB, de bank van Scheringa.
* en ook nog de Deutsche bank (DB), die het geld van Russische kapitalisten bij Trump in Amerika in de vastgoed-markt laten wit wassen.

Banken hebben over het algemeen heel weinig Eigen Vermogen (EV) t.o.v. het geld dat ze van hun rekeninghouders in beheer hebben. Met dat geld in beheer speculeren de banken er in het kapitalisme lustig op los. Vroeger investeerde ze voornamelijk in bedrijven, en voornamelijk nationale bedrijven, maar tegenwoordig kopen ze allerlei finaciele producten die ze zelf amper snappen in de hoop en de veronderstelling dat ze er winst voor zichzelf op maken. Daarbij lenen ze zelf ook nog geld. Dat wordt het Vreemd Vermogen (VV) genoemd. Dat is het de hoeveelheid geld dat elk bedrijf voor zichzelf leent of 'krijgt' van andeelhouders. Zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen kan vaak grotendeels belegd zijn. Hoewel bij banken er meestal een redelijke hoeveelheid contant geld is om rekeinghouders bij opname van geld te voorzien.


Het wankele evenwicht van slecht gekapitaliseerde banken zoals ING, SNS, ABN Amro en FORTIS. Maar ook de Deutsche Bank (DB) heeft een waanzinnig wankele kapitaalsverhouding.

ING had op haar hoogtepunt meer dan 85 miljoen rekeninghouders over de hele wereld. En bestond in 2008 nog uit een bankbedrijf en een verzekeringsbedrijf, dat als Nationale Nederlanden (NN), in xxx noodgedwongen moest worden afgestoten. Eveneens moest ze in 2010 het onderdeel 'ING Direct' in de USA verkopen. Dat was 8 jaar waanzinnig winstgevend geweest. Maar bracht ING in de problemen doordat ze op de balans enorme hoeveelheden Alt-A-hypotheekobligaties met de fameuze subprime leningen had staan.

xxx

Het nieuwe verdienmodel van haast alle banken, nadat het socialisme in 1989 in de Sovjet Unie was uitgeschakeld, bleek het witwassen van geld.

=== Aan deze tekst wordt nog gewerkt ===

Deze tekst is onder andere gebaseerd op de volgende boeken:
Roel Janssen. "De afrekening".
David Enrich. "De Deutsche Bank".
Vasco van der Boon, cs. "De val van SNS Reaal".
Ivo Bokkerink en Pieter Couwenbergh. "De Staatsbank"; "ABN Amro klem tussen ambtenaren en bankiers".