MULTIMEDIA, WEBMEDIA & LEARNING ENVIRONMENTS

- eBooks of Rik Min -

about educational software, microworlds, simulations, animations, e-learning & higher order courseware

This is the home-page with the collection of eBooks, writen by Rik Min, about eduactional software and learning with computers. Some chapters or paragraphs in my eBooks contains dynamical parts, as the motto tell's: teach what you preach. In Dutch:

Mijn eerste e-boek 'Simulation and Parallelism' [GREEN] is inmiddels de 3e versie van het in 1996 ook in boekvorm verschenen werk over simulatie als methode van leren en parallelle instructie-systemen. Het e-book is geschreven in het Engels. Dit boek gaat over de achtergronden van ontdek-omgevingen, micro-werelden en de daarvoor noodzakelijke instructies, taken en simulaties. Het bevat vele voorbeelden van model-driven simulaties. Veel voorbeelden zijn in dit e-book ook online te bekijken.

Mijn tweede e-boek 'Multimedia en Technologie' [BLUE] gaat over ontwerpen, ontwikkelen, methoden en technieken van 'gewone' educatieve sotfware. Het is in het Nederlands geschreven. In een poging wat eenheid in het wereldje van educatieve software engineering te creŽren passeren veel begrippen de revue, en geeft het veel voorbeelden.

Mijn derde e-boek 'Educational Websites' [YELLOW], is een eerste aanzet om alle actuele typen van websites vast te leggen en de afzonderlijke onderdelen stuk voor stuk voor het voetlicht te brengen, ieder onderdeel met zijn specifieke benadering toe te lichten. In het Nederlands.

Mijn vierde e-boek gaat over wat ik 'methoden' noemt [RED]. Aan de orde komen auteurs-systemen, auteurs-tools, talen, Html, JavaScript en Java als methoden voor het ontwikkelen van dynamische onderdelen van educatieve websites. In het Nederlands.

Mijn vijfde e-boek gaat over wat ik 'technieken' noemt [RED] en gaat specifiek over scripting-technieken en het gebruik leren maken van losse een-dimensionale elementen & standaard building blocks uit libraries.

Mijn zesde e-boek 'Higher order e-learning' [GREEN/BLUE] is een verzameling van elders gepubliceerde artikelen over mijn werk. Het gaat over leren met micro-werelden en de bijbehorende web-technologie. In het Engels.

Ik heb ook nog een e-Boek over de Koude Oorlog en zijn ontstaansgeschiedenis geschreven [RED/YELLOW/BLUE]. Dat staat voorlopig in ruwe vorm op het web bij mijn eigen provider ('Tiscali'). Op aanvraag kunt u de URL van deze - eerste - versie krijgen.

Al mijn e-boeken zijn - sinds 2003 - ook in i-mode te lezen. Ik gebruik naar volle tevredenheid het n21i-toestel van NEC. Al mijn e-boeken zijn daar natuurlijk slechts een-dimensionaal: alleen de teksten zijn dus te bekijken. Op aanvraag kunt u de URL van deze optie krijgen.

Enschede, 2002; updated: 2005.